Sökning: "den gudomliga komedin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden den gudomliga komedin.

 1. 1. Dantes två infernon : En adaptationsanalys av Den gudomliga komedin och tvspelet Dante's Inferno i relation till gymnasieelevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Sabelström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del II: Metafor, intertextualitet och karneval

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Cecilia Dilworth; [2015]
  Nyckelord :Zapiski iz Mertvogo doma; Dostoevskij; Anteckningar från Döda huset; Dante; Den gudomliga komedin; metafor; intertextualitet; karneval; helvetet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del I: Kronotop

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Cecilia Dilworth; [2014]
  Nyckelord :Zapiski iz Mertvogo doma; Dostoevskij; Anteckningar från Döda huset; Dante; Den gudomliga komedin; kronotop; fängelseskildring; helvetet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kristian Lundbergs gudomliga komedi : En intertextuell analys av Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset och Och allt skall vara kärlek

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Orlic; [2012]
  Nyckelord :alienation; emancipation; intertextualitet; Kristeva; Barthes; Den gudomliga komedin; Inferno; Paradiso; Purgatorio;

  Sammanfattning : This essay explores the intertextual qualities in and between Kristian Lundberg’s works Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset and Och allt skall vara kärlek. Read as a trilogy, it bears a thematic resemblance to Dante Alighieri’s Divine Comedy; an autofictional depiction of emancipation from alienation by grace. LÄS MER

 5. 5. Ondskan i arketypen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Lotta Krüger; [2001]
  Nyckelord :ondska; djävulen; jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; projektion; skuggan; orenhet; syndabock;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft till syfte att söka nå en förståelse för ondskan och dess eventuella betydelse för människans förutsättningar i tillvaron. Med hjälp av ett psykoanalytiskt och arketypiskt förhållningssätt har jag valt att framställa ondskan som viktig beståndsdel i det mänskliga livet. LÄS MER