Sökning: "den ideella rätten"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden den ideella rätten.

 1. 1. Användning av upphovsrättsskyddade verk i politiska sammanhang : Vad får en upphovsman objektivt anses tåla?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kalle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; den ideella rätten; respekträtt;

  Sammanfattning : En upphovsman har enligt 3 § 2 st. upphovsrättslagen (URL) rätt till att dennes verk inte återges till allmänheten med en ändring eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. LÄS MER

 2. 2. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 3. 3. Upphovsrätt i anställningsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Suzanne Oktav; Astrid Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of legislation means that the contract between employer and employee are crucial. LÄS MER

 4. 4. Rätten till ett frivilligt äktenskap : en intervjustudie om olika erfarenheter av Socialtjänstens arbete mot tvångsäktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Åstrand Raij; [2018]
  Nyckelord :Tvångsäktenskap; hedersrelaterat våld och förtryck; mänskliga rättigheter; positiva skyldigheter; Socialtjänster; socialarbetare; Cultural Sciences; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tvångsäktenskap strider både mot den svenska lagen och mot internationella konventioner. Trots det uppges 70 000 svenska ungdomar vara oroliga för att inte själv få välja äktenskapspartner. LÄS MER

 5. 5. Idrottslig verksamhet : En analys av 3 kap. 11 a § ML samt förutsebarheten hos bestämmelsen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Soltani; Rasmus Lövrén; [2018]
  Nyckelord :Sporting activities; Idrottslig verksamhet; momssats; rättssäkerhet; reducerad; avgränsning; kommersiell aktör;

  Sammanfattning : Momsen i Sverige är uppdelad i olika satser, dessa är 0, 6, 12 och 25 procent. Den vanligaste momssatsen är 25 procent. Enligt 3 kap. 11 a § i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) erbjuds undantag från momsplikt om en verksamhet bedriver idrottslig verksamhet. LÄS MER