Sökning: "den lilla rationaliseringsrörelsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden den lilla rationaliseringsrörelsen.

  1. 1. ”Jag sa till mor, att det aldrig kunde vara riktigt att bara arbeta” Diskussioner om hemarbete i det sena fyrtiotalets Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Agnes Olsson; [2021-07-15]
    Nyckelord :Vettigt hemarbete; Rationalisering; hemarbete; den lilla rationaliseringsrörelsen; Ingrid Samuelsson; Hemmens forskningsinstitut; radio; hemmafru;

    Sammanfattning : In the autumn of 1948, the listening competition Vettigt hemarbete (Judicious Housework) was announced on the Swedish radio. The task was to answer the question "How do you solve your housewife situation?". The following year, Radiotjänst (Swedish radio service) published a book in which they collected some of the letters that had been received. LÄS MER