Sökning: "den manliga blicken"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden den manliga blicken.

 1. 1. Fitness på Instagram: En snygg kropp eller ett välmående inre? : En multimodal kritisk diskursanalys av kroppsideal kontra hälsofördelar med träning i fitness-influencers inlägg på Instagram

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Björknert; [2019]
  Nyckelord :kroppsideal; fitness; träning; hälsa; Instagram; influencer; självobjektifiering;

  Sammanfattning : The female body ideal has above all been represented by thinness since the beginning of the 20th century. Earlier research indicates that the female ideal of beauty is reproduced and enhanced through media, but there is a research gap according social mediaand body ideal. LÄS MER

 2. 2. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 3. 3. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet och det stereotypt manliga - En undersökning av Åhlens kampanj ”Bryt klädmaktordningen” och hur det stereotypt maskulina utmanar normen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Brynell; [2018]
  Nyckelord :Åhlens; stereotyp manlighet; normer; den manliga blicken; reklambilder; bildanalys; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet var att få en ökad förståelse för hur bilden av det stereotypt manliga förändrats i reklam och hur det kan vara normbrytande. Som medel för att göra detta använde jag en visuell analys, med semiotiska analyser som grund och med fördjupning av en diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Bekräfta, returnera, störa : Subversiva affirmationer i Arvida Byströms Inflated Fiction

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maija Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :Arvida Byström; Inflated Fiction; maskeraden; subversiv affirmation; den manliga blicken; retoriska grepp; objektifierande bildkonventioner;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att med hjälp av semiotiska och receptionsestetiska verktyg undersöka hurArvida Byström i Inflated Fiction (2018) ifrågasätter den manliga blicken och föreställningar om femininitet. Mot en blickteoretisk bakgrund har begrepp som maskeraden och subversiv affirmationtillämpats för att visa hur objektifierande bildkonventioner används för att konkretisera ideologiska fenomen. LÄS MER