Sökning: "den manliga blicken"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden den manliga blicken.

 1. 1. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet och det stereotypt manliga - En undersökning av Åhlens kampanj ”Bryt klädmaktordningen” och hur det stereotypt maskulina utmanar normen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Brynell; [2018]
  Nyckelord :Åhlens; stereotyp manlighet; normer; den manliga blicken; reklambilder; bildanalys; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet var att få en ökad förståelse för hur bilden av det stereotypt manliga förändrats i reklam och hur det kan vara normbrytande. Som medel för att göra detta använde jag en visuell analys, med semiotiska analyser som grund och med fördjupning av en diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. ”You’re funny because you’re definitely like Carrie, but with, like, some Samantha aspects and Charlotte hair” : En jämförande diskursanalys av Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Sundman; Helin Tarhan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning i form av en diskursanalys samt filmanalys besvarades studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER

 5. 5. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Gender; Sexualized violence; Objectification; Semiotics; Male gaze; Women in advertising; Genus; Sexualiserat våld; Objektifiering; Semiotik; Manliga blicken; Kvinnor i reklam;

  Sammanfattning : Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. LÄS MER