Sökning: "den materiella vändningen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden den materiella vändningen.

 1. 1. Att få underkänt : En aktörskapsanalys av ämneslärarstudenters reflexiva processer kring underkända examinationer

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Tilda Aronsson; [2020]
  Nyckelord :högre utbildning; aktörskap; reflexivitet; lärarutbildning; Mead; konkreta strukturer; den materiella vändningen;

  Sammanfattning : Higher education expands and Swedish universities are obliged to strive for widened recruitment (SCB u.å.; SFS 1998:1434). However, admission to university doesn´t mean a graduation is guaranteed and the teachers’ training programme for Swedish upper secondary education struggles especially with a large number of defections (UKÄ 2017). LÄS MER

 2. 2. Vad gör skolrummet med oss som lärande subjekt? : En studie kring minnen av klassrumsmiljöer och elevers subjektskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetPedagogiska institutionen

  Författare :Linda Frenning; [2010]
  Nyckelord :klassrum; diskurs; subjekt; subjektskapande; feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv; den materiella vändningen; genus;

  Sammanfattning : Jag har i den här uppsatsen undersökt hur själva klassrummet som både materiellt och diskursivt rum är delaktigt i den subjektsskapande processen. I detta har jag använt mig av olika inspirationskällor. LÄS MER

 3. 3. Bevisrättens plikter och förbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Gustafsson; [2004]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska bevisrätten är präglad av dess grundläggande princip om fri bevisprövning samt utredningsintresset d v s strävan efter domslut som i största möjliga mån stämmer överens med den materiella sanningen. I syfte att främja domstolarnas tillgång till ett så omfattande och rättvisande pro-cessmaterial som möjligt har vittnes-, editions- och exhibitionsplikterna in-förts. LÄS MER