Sökning: "den moderna människan"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden den moderna människan.

 1. 1. Socialt & digitalt - går det ihop? -En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på sociala relationer på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Sandén; Emma Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital work; social relationships; community; group affiliation; Covid-19; Digitalisering; digitalt arbete; sociala relationer; gemenskap; grupptillhörighet; Covid-19;

  Sammanfattning : The modern society has become increasingly digitalized and many workplaces follow the same pattern. This means that people are becoming more distant from one another as work can be done from other places than the office. Social interactions now occur more through a screen, especially in extraordinary circumstances such as Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Sekten - den "färdigpaketerade" lösningen : En kvalitativ studie om hur ensamhet och sökandet efter tillhörighet kan leda till ett sektmedlemskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna-Karin Pieti; [2020]
  Nyckelord :Social belongingness; existential loneliness; individualism; cult; ascence of the collective; Social tillhörighet; existentiell ensamhet; individualism; sekt; avsaknad av kollektivet;

  Sammanfattning : Ensamhet och bristen på tillhörighet bland människor i det moderna samhället är ett utbrett och växande problem. Strävan efter individualitet och självuppfyllelse präglar individer i det moderna individuella samhället – ett samhälle där friheten och möjligheterna även genererar i rädsla, ångest, otrygghet och existentiell ensamhet (Bauman, 2002). LÄS MER

 3. 3. Hur den känslomässiga upplevelsen av utomhusbelysning påverkar vägval : Hur vertikal-, horisontal- och målpunktsbelysning påverkar vägval i bebyggd utomhusmiljö.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Sophia Kensing Kindh; [2019]
  Nyckelord :Light; Lighting; Light distribution; Emotions; Path selection; Outdoor environment; Urban environment; Experimet; Ljus; Belysning; Ljusfördelning; Känslor; Vägval; Utomhusmiljö; Stadsmiljö; Experiment;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur vi ska belysa vår bebyggda utomhusmiljö, genom att ta reda på vilken ljusfördelningsprincip utav av vertikal-, horisontal- eller målpunktsbelysning som är den mest effektiva för att leda människor. För att uppfylla studiens syfte utfördes ett fullskaligt experiment i verklig utomhusmiljö där de tre ljusfördelningprinciperna ställdes mot varandra i tre scenarion. LÄS MER

 4. 4. Ben från vilt som resurs - ett ekologiskt material för produktdesign?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ragnar Hagström; [2019]
  Nyckelord :Ben; hållbar utveckling; emotional design; material driven design;

  Sammanfattning : Den här studien visar hur ben från vilda djur, i kombination med benlim, kan tas till vara och användas som ett material för produktdesign. Studier visar även hur användare sannolikt kommer reagera på det. Detta genom att materialet som utvecklats utvärderades genom dels tekniska experiment, men också användarstudier. LÄS MER

 5. 5. Att interagera med en robot : En förstudie om förhållandet mellan den moderna människan och högteknologi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Ylva Lee Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; robotisering; automatisering; effektivisering; mänsklig interaktion; konsumtion; rationalisering; övervakning;

  Sammanfattning : Högteknologin i samhället idag är ständigt närvarande. Teknologiska system som lagrar information som nyttjas till individanpassad reklam och automatiserar flygplan som idag kan drivas utan medverkan av en pilot. LÄS MER