Sökning: "den naturliga vården"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden den naturliga vården.

 1. 1. Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vackmyr; Carin Lundahl; [2020]
  Nyckelord :District nurse; family-oriented care; home-based care; interview study; palliative care; security; Distriktssköterska; familjecentrerad omvårdnad; hemsjukvård; intervjustudie; palliativ vård; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Medias strategier för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression : Den tidsbegränsade sorgen och nedstämdheten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Linde; Louise Hjelm; [2019]
  Nyckelord :media; medikalisering; sorg; nedstämdhet; depression; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression i de fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, 2015–2019 (n=50). I det västerländska samhället har det skett en ökad medikalisering och därför ville vi undersöka hur detta har gått till i svensk media med hjälp den diskurspsykologiska metodansatsen och socialkonstruktionismen. LÄS MER

 3. 3. När mörkret tar över : Unga vuxnas upplevelse av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shabnam Jastan-vash; Louise Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :depression; psykisk ohälsa; ungdom; upplevelser; behandling; bemötande; närstående;

  Sammanfattning : Depression tillhör en av våra folksjukdomar och är ett växande problem bland unga vuxna. Upptäckten av depression hos den unga kan vara problematisk då ett växlande stämningsläge och ett svårhanterligt känsloliv många gånger tillhör de unga vuxnas naturliga utveckling. LÄS MER

 4. 4. Efterbördsskedet : Barnmorskors handläggande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sara Snäll; Helena Södeliden; [2013]
  Nyckelord :postpartumblödning; efterbördsskedet; barnmorskor; handläggande; följsamhet; vaksamhet;

  Sammanfattning : I barnmorskans profession ingår det att förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. Då efterbördsskedet är det mest riskfyllda delen av förlossningen sett till kvinnan pga risken för postpartumblödning bör barnmorskan vara lyhörd för kvinnan samt se till det medicinska för att minimera risken för komplikationer i efterbördsskedet och på så vis minska vårdlidandet. LÄS MER

 5. 5. Hälsoeffekter av dans : - en litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Ellinore Sandgren; [2013]
  Nyckelord :Dance; health benefits; physical -; psychological - and social health; Dans; hälsoeffekter; fysisk -; psykisk - och social hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens samhälle har förändrats på många sätt och tidsbrist är det gott om. Följden blir att samhällets utformning minskar den naturliga fysiska aktiviten och tidsbristen minskar den planerade fysiska aktiviteten. LÄS MER