Sökning: "den retoriska arenan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden den retoriska arenan.

 1. 1. När data och förtroende läcker - Dataintrång ur ett flerstämmigt perspektiv på kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Zetterdahl; Oscar Lindén; [2019]
  Nyckelord :Dataintrång; kriskommunikation; timing; anseendekapital; netnografi; Equifax; den retoriska arenan; situational crisis communication theory; sociala medier; intressenters reaktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge regarding how an organization communicates a data breach to their stakeholders via digital media, in order to identify which communicative factors that can be linked to positive and negative stakeholder reactions. The communicative factors that are studied in this paper in relation to Equifax data breach are crisis response strategies, timing & reputation capital. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation i närvaron av en stark social movement, ett flerstämmigt perspektiv på kampen om inramningen av krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Haraldsson; Emelie Rydén; [2018]
  Nyckelord :organisationskris; kriskommunikation; rhetorical arena theory; framing; strategisk kommunikation; social movement; självorganiserande nätverk; metoo; organizational crisis; crisis communication; strategic communication; self-organizing network; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to contribute with knowledge of how organizations that are criticized by a strong social movement can use crisis communication in order to minimize reputational damage. Reduced stakeholder trust can have serious consequences for the organization's ability to achieve its overall goals. LÄS MER

 3. 3. Nya Tider för Bokmässan - En fallstudie om clicktivism i organisationskriser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Axel Fälth; [2017]
  Nyckelord :filterbubblor; yttrandefrihet; kritisk diskursanalys; kriskommunikation; Nya Tider; Bokmässan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka, diskuterar och problematiserar hur politiska nätaktivister, så kallade clicktivister, mobiliserar och kommunicerar under en organisationskris. Studien tar sin utgångspunkt i fallet Bokmässan. LÄS MER

 4. 4. Malmö – en kunskapsstad i kris

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofie Sidoli; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under senare år har medier världen över bevakat Malmö, och beskrivit staden som kriminell och våldsam. På ledar- och debattsidor har kritik främst riktats mot stadens kommunalråd Ilmar Reepalu, men även mot polisen i Malmö, Malmös skolväsende och den svenska regeringen. LÄS MER

 5. 5. Den svenska kärnkraftsdebatten i skuggan av Fukushima : En studie i hur svenska kärnkraftsförespråkare i maktposition använder argumentation och auktoritet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Lina Agnemar; [2012]
  Nyckelord :Nuclear power; ethos; pathos; logos; stasis; the rhetorical arena; argumentation; politics; environment; Kärnkraft; ethos; pathos; logos; stasis; den retoriska arenan; argumentation; politik; miljö;

  Sammanfattning : Aim: The nuclear accident in Fukushima, Japan, raised global criticism against nuclear power. In Sweden, the criticism has not been very visible and the government now allows a renewal of the nuclear power plants. LÄS MER