Sökning: "den sociala ansvarsmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden den sociala ansvarsmodellen.

 1. 1. Alla älskar Obama : Om partiskheten i bevakningen av USA:s presidentval 2012 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Victor Holm; Anna Hedelin; [2012]
  Nyckelord :Presidentval; Obama; Romney; Kent Asp; Partiskhet; Medieideologier;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svenska mediers bevakning av det amerikanska presidentvalet 2012. Frågeställningarna vi vill ha svar på handlar om huruvida medierna varit partiska i rapporteringen, det vill säga är rapporteringen positiv eller negativ kring någon av presidentkandidaterna i svenska medier? Och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift grundar sig rapporteringen på? För att få svar använder vi oss av kvantitativ innehållsanalys av artiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 2. 2. Good guys or bad guys? : En studie av Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets behandling av Sverigedemokraterna jämfört med behandlingen av andra småpartier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Fanny Palm; [2010]
  Nyckelord :journalistik; partiskhet; Sverigedemokraterna; främlingsfientlighet; mediernas demokratiska uppgifter; social ansvarsideologi; frihetlig medieideologi;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets rapportering om Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Frågeställningarna jag vill ha svar på är om rapporteringen är partisk, det vill säga missgynnar eller gynnar partierna, och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift som ligger till grund för rapporteringen. LÄS MER