Sökning: "den statliga värdegrunden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden den statliga värdegrunden.

 1. 1. Offentliga värden och deras färd genom tid och rum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tobias Hamfelt; [2020-08-12]
  Nyckelord :offentliga värden; den statliga värdegrunden; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är bidra till en diskussion om hur offentliga värden realiseras i den offentliga förvaltningen. Syftet grundas i att diskussionen om offentliga värden inom tidigare forskning främst förs på ett normativt plan och därför finns ett behov att studera realiseringen av värdena. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter den värdegrund som flytt. Hur påverkas den statliga och privata tjänstemannens värden av ett nära samarbete med varandra?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tommi Larsson; Rasmus Wicander; [2018-01-29]
  Nyckelord :värden; tjänsteman; Trafikverket; PEAB; offentligisering; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur relationen mellan statliga och privata tjänstemän påverkar deras professionella värden. Studien avser med hjälp av teorin och empirin undersöka hur den statliga och den privata tjänstemannens värden påverkar varandra. LÄS MER

 3. 3. Den diskriminerande läroboken? – en innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Eriksson; Helene Eriksson; Terese Engman; [2014]
  Nyckelord :Lgr11; diskriminering; diskrimineringslag; diskrim;

  Sammanfattning : SammanfattningDen aktuella samhällsutvecklingen oroar många. Fördomar och främlingsfientlighet ökar, något som påverkaralla medborgare, samhällsskikt och skolan i högsta grad. Arbetet med kunskapsutveckling och värdegrund är tvåav skolans viktigaste uppdrag. LÄS MER

 4. 4. "Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg" : - En litteraturstudie av 2000-2013 års forskning kring preventiva åtgärder mot mobbning som pedagogen egenhändigt kan vidta i verksamheten

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tim Andersson; Josefin Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :Mobbning; Trakasserier; Kränkningar; Kompetens; Förmåga; Lärare; Pedagog; Förebygga;

  Sammanfattning : Pedagogens viktigaste uppdrag är att, genom sitt arbete i verksamheten, förverkliga värdegrunden och motverka alla former av mobbning, kränkningar och trakasserier. Dock är uppdraget genom nollvisionen, om att ingen elev ska bli utsatt för mobbning, ej uppnått. LÄS MER

 5. 5. Skolrelaterad nätmobbning : Vem har ansvar? Vem tar ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Nätmobbning; skola; ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för ansvarstagande i relation till nätmobbning på högstadiet. Jag har studerat förväntningar på hur ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den statliga nivån, det vill säga: skollagen, diskrimineringslagen, värdegrunden i Lgr11 och Skolinspektionens text ”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”. LÄS MER