Sökning: "den svenska revolutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden den svenska revolutionen.

 1. 1. De som formar våra tankar : En granskning av den Ryska Oktoberrevolutionen 1917 i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Möller; [2019]
  Nyckelord :Saklighet; allsidighet; fakta; läromedel; Oktoberrevolutionen; Ryska Revolutionen;

  Sammanfattning : I Läroplanen (2011) kan vi läsa att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig. Läromedlen har enligt Skolverket (2006) en viktigt roll i svensk undervisning. LÄS MER

 2. 2. Vem är miljövänlig? : En kvalitativ intervjustudie om miljömässiga normer, attityder och beteenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Mikael Snygg; [2019]
  Nyckelord :normer; attityder; beteenden; miljövänlig; miljömässig; påverkan; ansvar; individens ansvar; statens ansvar; miljöutmaningar; köttkonsumtionens miljöpåverkan; transportmedels miljöpåverkan; media och marknadsföringens påverkan; sociodemografisk påverkan;

  Sammanfattning : Miljömässiga utmaningar kopplat till mänsklig påverkan har hamnat i fokus globalt de senaste decennierna. En märkbar temperaturförändring i miljön jämfört med den förindustriella revolutionen ska enligt forskningen vara ett resultat av bland annat ökade CO2 utsläpp i atmosfären ifrån mänsklig aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring inom byggbranschen : Entreprenörens egenkontroll i produktion

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Carlsson Sandelin; Maja Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Entrepreneur; Production; Self-inspection; Quality; Digitala verktyg; Egenkontroll; Entreprenör; Kvalitet; Produktion;

  Sammanfattning : Egenkontroll utgör en viktig del av byggbranschens kvalitetsarbete och något som under lång tid diskuterats som en lösning på byggbranschens kvalitetsproblem. Studier har dock riktat kritik till hur byggbranschens egenkontroll utförs och dokumenteras och pekar på att dess trovärdighet länge har varit låg. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Cirkulär Ekonomi : Ett verktyg för en mer hållbar produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isabella Hedström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De hållbara kraven som ställs på den svenska industrin ökar samtidigt som jordens resurser börjar sina. Strukturen på dagens industri är sedan den industriella revolutionen färgad av det linjära sättet att tillverka, ”ta-skapa-släng”. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om Industry 4.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tim Agrell; Erik Dahl; Fredrik Risén; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Utmaningar; Dataanalys; Integration; Säkerhet; Kompetens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Drivkrafterna för visionen om Industry 4.0 ökar i och med att marknaden blir mer och mer föränderlig. Industry 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen. LÄS MER