Sökning: "den tredje pedagogen"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden den tredje pedagogen.

 1. 1. Barns samspel med miljön som den tredje pedagogen : Förskollärares berättelser om hur de skapar inomhus- och utomhusmiljöer med Reggio Emilia-pedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :CECILIA HENNINGSSON; Hadia Rahemi; [2021]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Den tredje pedagogen; Inomhus-utomhusmiljöer; Hermeneutik; Narrativ analys; Förskollärarnas berättelser;

  Sammanfattning : Idén till denna kvalitativa studie har sin utgångspunkt i våra verksamhetsförlagda utbildningar, där vi uppmärksammade hur olika förskollärare talade om hur de skapar inomhus- och utomhusmiljöer. Studiens syfte är således att undersöka innehållet i förskollärarnas berättelser om hur de skapar inomhus- och utomhusmiljöer och hur detta arbete förhåller sig till Reggio Emilia-pedagogikens idé om rummet som ”den tredje pedagogen”. LÄS MER

 2. 2. Spontant eller planerat för kreativitetens skull? : En vetenskaplig essä om barns skapande och pedagogiska förhållningssätt i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Nyström; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; skapande; undervisning; lek; Reggio Emilia; den tredje pedagogen; hantverkspedagogik; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barns kreativa skapande i ateljén och hur vi kan förstå och förhålla oss till kreativitet som fenomen och begrepp i en förskolekontext. Den gestaltande delen beskriver en situation som belyser barns olika sätt att närma sig skapande verksamhet och svårigheten att välja ett pedagogiskt förhållningssätt som passar hela gruppen. LÄS MER

 3. 3. Miljön - den tredje pedagogen : En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Madelene Hellström; [2020]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; lärmiljö; zonindelning; färgkodning;

  Sammanfattning : Miljön – den tredje pedagogen är ett examenarbete på grundnivå i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att ge ett konceptuellt gestaltningsförslag på hur man med hjälp av genomtänkt placering på material och föremål, färgkodning och zonindelning kan förstärka ett förskolerums kommunikativa förmåga när det kommer till att informera barnen angående vilka aktiviteter och valmöjligheter ett rum erbjuder, med fokus på aktiviteter inom estetiska skapande så som att måla, teckna, pyssla, pärla med mera. LÄS MER

 4. 4. Förskolans inomhusmiljö ur ett normkritiskt perspektiv : En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Kanon; Erika Enholm; [2020]
  Nyckelord :genus; inomhusmiljö; tredje pedagogen; jämställdhet; normkritik; miljöobservation;

  Sammanfattning : Miljön i förskolan är en viktig del för barns förståelse för sin omvärld, därför bör miljön vara utformad för att främja dess lärande. Men också vara anpassad för alla barnen, en förskola för alla. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskapsundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kholod Ahmad; Muna Ziki Abedlami; [2019]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskapsundervisning; Ämnesdidaktik; Förskollärare;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om naturvetenskap i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i förskolan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse det pedagogiska materialet har i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER