Sökning: "den utvidgade didaktiska triangeln"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden den utvidgade didaktiska triangeln.

 1. 1. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete står på schemat! : en studie om pedagogers uppfattning om och val av grupparbete som arbetsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Bielke; Josefin Virsén; [2018]
  Nyckelord :grupparbete; enkät; uppfattning; val; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring grupparbete som arbetsmetod samt deras val av dess användning i undervisningen. Syftet med studien har även varit att ta reda på hur faktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning och tid kan påverka dessa uppfattningar och val. LÄS MER