Sökning: "deniz"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet deniz.

 1. 1. Use of Remote Participatory Video Amidst Coronavirus Pandemic : Experiences from Uganda’s Rhino Camp Refugee Settlement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Deniz Idil Altan; [2020]
  Nyckelord :Uganda; COVID-19; remote participatory video; Rhino Camp Refugees; ICT4D;

  Sammanfattning : In the early summer months of the global coronavirus (Covid-19) pandemic, three community-produced participatory videos were conducted on a remote basis. These projects were made in Uganda, Germany and Turkey with the use of mobile technology to understand the impact of the virus on lives of different refugee communities in distant locations around the world. LÄS MER

 2. 2. ”Man vill helst undvika hbtq-personer och slussar över dem till oss som har den här nischen” : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av arbete med våld i hbtq-relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jesper Edfeldt; Deniz Mellberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Känsla av sammanhang hos ungdomar i socioekonomiskt utsatta och välbärgade områden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Deniz Koutcherovsky; Filip Milenkovic; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; socioekonomi; KASAM; skola;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka och jämföra ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) i relation till psykisk hälsa utifrån socioekonomisk härkomst, genus och årskurs. Studien genomfördes med kvantitativ ansats med stöd av den salutogenetiska teorin och KASAM begreppet som formades av Aaron Antonovsky. LÄS MER

 4. 4. Collective Subjectivity in Feminist Activism Against Femicide in Turkey. Collective Subjectivity as an Intersectional Strategy in the Struggle Against Femicide in Turkey

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Deniz Altuntaş; [2019-07-01]
  Nyckelord :femicide; feminist activism; collective subjectivity; intersectionality; Turkey;

  Sammanfattning : In Turkey, the data and legal regulations regarding femicide are inadequate. This research suggests that struggle against femicide which adopts an intersectional approach mobilizes women of different identities and backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Matematiska modeller av läkemedelsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Abraham Deniz; Elijah Ferreira; Hanna Johansson; Jacob Lindbäck; Linus Wiskman; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drug development is today controlled by investing in projects or drugs that are believedto provide a big return on investment. The entire process of finding a potential drug untilit is possibly sold on the market involves a variety of tests and controls resulting in hugeexpenses. LÄS MER