Sökning: "denotative"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet denotative.

 1. 1. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 2. 2. Non-diegetic film music as a narrative agency in Christopher Nolan's Interstellar (2014)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Interstellar; non-diegetic music; Christopher Nolan; Hans Zimmer; implicit narrative functions; semiotic concepts; leitmotif; denotation; connotation; film and media history; film music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the non-diegetic music in Christopher Nolan’s Interstellar (2014) in order to highlight its implicit narrative functions and meanings. The theoretical approach consists of semiotic concepts such as ‘Cognitive denotative’ and ‘Cognitive connotative’ functions by Emilio Audissino, ‘Myth’ and ‘Anchorage’ by Barthes as well as Claudia Gorbman’s ‘Connotative Cueing’. LÄS MER

 3. 3. Bilden av Hållbarhet : En kvalitativstudie av företagens användning av bilder för att kommunicera sina budskpa om hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sabina Sjöblom Ridvall; Alexander Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Construction industry; Legitimacy; Stakeholder; Visual material; Hållbarhet; Byggbranschen; Legitimitet; Intressent; Visuellt material;

  Sammanfattning : Företag låter publicera ofta helt frivillig information kring sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter och det samhälle de verkar inom. Denna information innehåller ofta en stor mängd visuellt material och detta material kan innehålla en hel del information som företaget vill förmedla. LÄS MER

 4. 4. "As if they're daring you to desire them" : En studie av de antika skulpturernas roll i filmen "Call me by your name"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Svärd; [2018]
  Nyckelord :Art history; Call me by your name; classical sculpture; artworks in film; film studies; semiotics; in-betweenness; Luca Guadagnino.; konstvetenskap; call me by your name; luca guadagnino; semiotik; steven jacobs; filmvetenskap; paralleller; mellanrum; klassisk skulptur; antika skulpturer;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the use of ancient bronze statues in the 2017 film Call me by your name by director Luca Guadagnino. Various scenes which feature ancient statues are examined individually using semiotic analysis. The scenes are examined individually, first described on a denotative level, then analyzed on a connotative level. LÄS MER

 5. 5. Är bilder i läromedel i teknik normutmanande? : En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petter Falch; [2018]
  Nyckelord :Gender; image analysis; technology learning materials; middle school; Genus; bildanalys; teknikläromedel; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i två läromedel i teknik granskats. LÄS MER