Sökning: "densitet"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet densitet.

 1. 1. Takinfästningar mot KL-trä- eller stålregelstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamad Khodabakhsh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. LÄS MER

 2. 2. Investigation of jets in the magnetosheath using Cluster measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annam Tanveer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the help of the measurements made by Cluster spacecrafts, an investigation of fast plasma flowcalled jets in the magnetosheath has been made. The investigation covers a large statistical study ofjets with two definitions of jets and therefore two different approaches to detect jets.The study has been divided into three parts. LÄS MER

 3. 3. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 4. 4. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 5. 5. Can tidal interactions produce MGC1?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Eric Andersson; [2018]
  Nyckelord :globular cluster; MGC1; Andromeda; M31; galaxy; dwarf galaxy; tidal interactions; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The globular cluster population of large spiral galaxies can be divided into two populations: one population which formed in-situ and one which has been assembled through capture of clusters that have been tidally stripped away from other galaxies during close encounters or mergers. In this work, I focus on the globular cluster MGC1, which is orbiting the M31 galaxy. LÄS MER