Sökning: "dental calculus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dental calculus.

 1. 1. Tandhälsan i Västergarns Schakt 27

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sebastian Laumann; [2017]
  Nyckelord :Västergarn; tooth health; dental calculus; caries; enamel hypoplasia; Västergarn; tandhälsa; tandsten; karies; emaljhypoplasier;

  Sammanfattning : The mass grave in Västergarn, Gotland, Sweden is located between two medieval churches and thought to be a bone depot from when one of the churches expanded their wall in more recent time. The bone depot is problematic in a way because it could contain individuals from a wide time frame, making it hard to ask certain questions regarding how the individuals lived and died. LÄS MER

 2. 2. Tandstensuppbyggnad hos hund : hur påverkar fodervalet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Andersson; [2015]
  Nyckelord :tandsten; plack; tandfoder; tand-tuggben; tandborstning; calculus; plaque; dental food; dental chews; tooth brushing;

  Sammanfattning : Plack och tandsten är den vanligaste åkomma hos hundar. Studier har visat att det effektivaste sättet att förhindra plack- och tandstensbildning är genom tandborstning. Dessvärre är compliance för detta lågt och många djurägare avstår från tandborstning, trots att de fått instruktioner i hur de ska gå tillväga. LÄS MER

 3. 3. Hälsan i behåll? : en studie av sjukdomsbilden i det vikingatida Fröjel, Gotland

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Malin Andersson; [2013]
  Nyckelord :health; Fröjel; Viking Age; Gotland; pathologies;

  Sammanfattning : 13 individuals from the Viking Age trading place in Fröjel, Gotland, were examined for this thesis. The aim was to gain a deeper knowledge about the individuals, and the main focus was to study their health. Three men, eight women and two children were examined. LÄS MER

 4. 4. Ascophyllym Nodosum – påverkan på det orala placket och dess proteaser

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Nurda Schwech; Sanja Krupic; [2013]
  Nyckelord :Ascophyllum Nodosum; biofilm formation; dental calculus; dental pellicle; dental plaque; fluorometer; protease;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att studera huruvida algen Ascophyllum Nodosum (AN) utövar någon effekt på proteasaktivitet i oralt plack, samt om effekten finns i algen från början eller om man måste inta den oralt för att få en systemisk effekt. En förhöjd proteasaktivitet har förknippats med gingivit och parodontit. LÄS MER

 5. 5. De sjukaste överlever : en osteologisk undersökning av nio gravlagda individer från karmeliterklostret i Ny Varberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Johanna Andersson; [2011]
  Nyckelord :kloster; patologier; Ny Varberg; hälsa;

  Sammanfattning : Osteological analysis was carried out on skeletons from nine graves from a medieval cemetery in Ny Varberg, Varberg, Halland. The graves originate from a monastery and a church, dating back to the fourteenth and fifteenth century. The main aim with this thesis has been to study health through the presence of pathologies and skeletal changes. LÄS MER