Sökning: "dental fluoros"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dental fluoros.

 1. 1. Samband mellan fluoridkoncentration i dricksvatten och dental fluoros i Sydafrika : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sidora Younan; Amanda Zidane David; [2020]
  Nyckelord :dental fluorosis; drinkingwater; fluoride; fluorideconcentration; oral health; South Africa.; dental fluoros; dricksvatten; fluor; fluoridkoncentration; oral hälsa; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mineraliseringsstörning på tänder kan antingen vara genetiska eller orsakas av interna och/eller externa faktorer. De olika faktorerna orsakar antingen en lokal eller en generell mineraliseringsstörning på emalj. En av faktorerna är en kemikalisk i form av fluor. LÄS MER

 2. 2. Dental karies, dental fluoros och munvårdsvanor hos barn i Tanzania : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda-Mari Boman; Minna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Barn; dental fluoros; dental karies; munvårdsvanor; Tanzania;

  Sammanfattning : Introduktion: I Tanzania lever mer än var femte innevånare i fattigdom och endast hälften har tillgång till rent vatten. Den orala hälsan tas sällan om hand på rätt sätt och behovet av orala hälsoprogram är stort. Landet har också problem med höga fluorhalter i grundvattnen vilket har förödande konsekvenser för tänderna. LÄS MER

 3. 3. Tandhälsa bland skolbarn i Nkinga, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Kristin Schyberg; Maria Kneiszl; [2010]
  Nyckelord :skolbarn; Tanzania; karies; gingivit; dental plack; dental fluoros; munhygienvanor;

  Sammanfattning : Introduktion: På grund av extremt hög fattigdom har de orala hälsofrågorna haft låg prioritet i Tanzania. Vid en konferens 2004 i Nairobi om den orala hälsan i Afrika ställde sig Tanzania, tillsammans med andra Afrikanska länder, bakom det gemensamma beslutet att hållbara nationella program måste utvecklas för att främja oral hälsa. LÄS MER