Sökning: "dental implant"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden dental implant.

 1. 1. The influence of two different types of cement on the amount of remaining cement excess after cementation of cement-retained implant zirconia crowns. -An in vitro study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jazmin Hidalgo; Desirée Baghernejad; [2020]
  Nyckelord :cement excess; Ceramir; dental cements; implants; zinc phosphate;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra mängden kvarvarande cementöverskott efter cementering av implantatstödda zirkoniakronor med två olika typer av cement, zinkfosfat och Ceramir. Material och metod: Totalt cementerades 10 zirkoniakronor med zinkfosfat och 10 kronor med Ceramir, på 20 implantatdistanser. LÄS MER

 2. 2. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Nyckelord :Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. LÄS MER

 3. 3. Alveolarutskottets vertikala höjd: Finns det skillnader vid mätning i en panorama- jämfört med i en CBCT-röntgenbild? En pilot- och observatörsstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Caroline Björnberg; Mimmi Westerdahl Jansson; [2019]
  Nyckelord :X-ray; CBCT; Panoramic;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om skillnad föreligger mellan panorama- och CBCT-röntgen i avseende att bedöma den vertikala höjden av alveolarutskottet vid planering inför implantatbehandling i utvalda regioner. Metod och material: Totalt valdes 68 röntgenbilder, 34 panorama- respektive 34 CBCT-bilder, ut. LÄS MER

 4. 4. Assessment reliability of infraposition of implant supported maxillary incisors. A study using three different methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Karin Loqvist; Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dentistry; Method study; Infraposition; Infraocclusion; Maxillary incisors; Implant; Implants; Assessment; Reliability;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera reliabiliteten för bedömning av infraposition av implantatförankrade incisiver i överkäken för två tidigare beskrivna metoder och en ny metod. Material och metod: I studien ingick 11 implantatstödda singelkronor i överkäkens framtandsområde från 10 patienter. LÄS MER

 5. 5. Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elisabet Andrén; Carola Nguyen; [2019]
  Nyckelord :antibiotic prescriptions; antibiotikaförskrivning; tandvård; Antibiotic Prophylaxis;

  Sammanfattning : Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. LÄS MER