Sökning: "denuntiation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet denuntiation.

 1. 1. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 2. 2. Sakrättsligt skydd avseende andelsrätter : Betydelsen av avtalets utformning som ett enkelt bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Rygaard; [2021]
  Nyckelord :Sakrätt; sakrättsligt skydd; borgenärsskydd; andelsrätt; enkelt bolag; besittning; tradition; denuntiation; avtalsprincipen; NJA 1987 s. 3; NJA 1998 s. 545;

  Sammanfattning : Sakrätt tillämpas när flera olika rättigheter kolliderar och borgenärsskyddet föreskriver när en part kan få skydd mot sin motparts borgenärer. För att uppnå ett sådant borgenärsskydd krävs att ett sakrättsligt moment företas och vilket sakrättsligt moment som ska beaktas varierar beroende på egendomsslag. LÄS MER

 3. 3. Kan blockkedjor öka säkerheten vid pantsättning av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Daniella Andersen Lepp; Johanna Kriström Rudholm; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedjor; Pantsättning; Bostadsrätt; Denuntiation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra de problem som orsakas av dagenspantsättningsförfarande av bostadsrätter och att undersöka om blockkedjor kan vara en lämpligteknik att använda till ett framtida bostadsregistersystem och därmed komma till rätta meddessa problem. Grunden till problemen ligger i att proceduren för att pantsätta en bostadsrättinte är lika rättssäker som när en fastighet pantsätts. LÄS MER

 4. 4. Framtida fordringar vid konkursutbrott : Särskilt om principiella ställningstaganden vid konkursförfaranden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefanie Hanna; [2019]
  Nyckelord :Framtida fordringar; fordringars uppkomst; konkurs; frysningsprincipen; sakrättsligt moment; denuntiation; pantsättning;

  Sammanfattning : Den svenska lagstiftningen tillåter omsättning och pantsättning av fordringar som ännu inte uppkommit, så kallade framtida fordringar. Det ligger en viss problematik i att dessa ännu inte är fullt uppkomna, eftersom det innebär att dess ställning inom exempelvis konkursförfaranden måste diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Sakrättsligt skydd vid finansiell leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Aneheim Ulvenäs; [2015]
  Nyckelord :Civilrätt en. private law ; Finansrätt en. fiscal law ; Sakrätt; Finansiell leasing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Finansiell leasing är idag en etablerad form av finansiering vid anskaffning av egendom. Den finansiella leasingmarknaden i Sverige har sedan 2002 växt stadigt med i genomsnitt 10 procent per år. LÄS MER