Sökning: "deontologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet deontologi.

 1. 1. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 2. 2. Tyst diplomati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amina Henriksson Benhadj Djillali; Stina Zinsmeister; [2016]
  Nyckelord :tyst diplomati; normativ givet att-analys; effektivitet; ansvarsutkrävande; Martin Schibbye och Johan Persson; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att besvara frågeställningen om den tysta diplomatin kan rättfärdigas i fallet av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Tyst diplomati är ett ämne som blivit både hyllat och kritiserat och vi vill här belysa en av de värdekonflikter som ligger till grund för debatten. LÄS MER

 3. 3. Om moraliskt beslutsfattande. Minskad benägenhet till utilitaristiska kalkyler under inducerad negativ emotion

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tobias Johansson; [2014-02-17]
  Nyckelord :moraliskt beslutsfattande; moralisk kognition; moraliska dilemman; kognitionsvetenskap; kognitiv neurovetenskap; Veltens MIP; emotionell tillståndsinducering; utilitarism; deontologi;

  Sammanfattning : De sista decennierna har modern hjarnavbildningsteknik borjat anvandas allt mer flitigt for att svara pa fragor om moraliskt beslutsfattande. Det har lett till en explosion av data som ror korrelativa samband mellan neural aktivitet och moraliskt beteende. Studier med bl.a. LÄS MER

 4. 4. Det nya propagandakriget - En studie om det moraliska rättfärdigandet i användandet av psykologiska operationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pernilla Mesch; [2014]
  Nyckelord :psyops; psykologiska operationer; propaganda; Afghanistan; Konsekventialism; Deontologi; Försvarsmakten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Seeking to identify alternative intervention techniques, to reduce mortality in war becomes more extensive. Some methods are met with more criticism than others. Psychological operations are not a new phenomenon, but starts to be used more and more, and is also a new addition for the Swedish Armed Forces. LÄS MER

 5. 5. Hur elevers sociala makt konstitueras i gymnasieskolans läroplaner - Från enhetsskola till entreprenörsskola

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christian Norefalk; [2014]
  Nyckelord :demokrati; deontologi; entreprenöriellt lärande; gymnasieskolan; konsekvensteori; läroplan; målstyrning; social institution; social ontologi; social makt;

  Sammanfattning : I denna uppsats försöker jag visa hur gymnasieskolans läroplans maktutövning på eleven har förändrats från en i huvudsak deontisk och regelstyrd maktutövning till en betydligt djupare och mer sofistikerad målstyrd maktutövning. Detta leder till att läroplanen i högre utsträckning än tidigare försöker påverka ett visst utfall, vilket följaktligen förändrar regleringen av elevens sociala makt, d. LÄS MER