Sökning: "dependence relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden dependence relationships.

 1. 1. "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" : Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Björkman; Linda Höglund; [2020]
  Nyckelord :Relationships; upbringing; attachment; alcohol dependence; system; loneliness; Relationer; uppväxt; anknytning; alkoholberoende; system; ensamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar Författare: Ida Björkman och Linda Höglund Syftet med den här studien var att undersöka hur vuxna relationer formas utifrån en uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar. Frågeställningarna vi utgick från för att göra det var: Hur ser de vuxna relationerna ut hos ett urval av informanter som har upplevt en barndom med en eller två föräldrar som var alkoholberoende? och Hur kan de vuxna relationerna hos informanterna förstås utifrån deras uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar? Det här är en kvalitativ studie utförd genom narrativa intervjuer (n=10) med vuxna personer som vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och den visade att det görs ett val att begränsa antalet relationer man omger sig med i vuxen ålder för att minimera risken att bli sårad. LÄS MER

 2. 2. The Art of Reconciliation - Understanding art from the October revolution through multimodal discourse analysis as a part of a reconciliation process in Lebanon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :reconciliation; multimodal discourse analysis; Lebanon; the October Revolution; art and peacebuilding; societal beliefs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The art of the October revolution 2019 in Lebanon expresses narrative processes that this thesis argues can be understood as a part of the Lebanese reconciliation process relating to the civil war of 1975-1990. Following an understanding of reconciliation as a process focused on transforming relationships on mainly a societal level, and emphasizing the connection between art and shaping narratives, these findings illuminate ongoing reconciliatory change in Lebanon. LÄS MER

 3. 3. När internationella affärsrelationer skapas : En kvalitativ studie om betydelsen av valet av språk för kundupplevelsen i utvecklandet av långsiktiga internationella affärsrelationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jolanda Casi-Josefsson; Winta Ghebremeskel; [2020]
  Nyckelord :Psychic distance; trust; communication; integrity; interdependence; business relationships; Business English as a Lingua Franca BELF ; customer experience.; Psykiskt avstånd; förtroende; kommunikation; integritet; ömsesidig beroende; internationella affärsrelationer; Business English as a Lingua Franca BELF ; kundupplevelse.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to provide a better understanding of the importance of mastering foreign languages in building international business relationships as well as whether English should be considered an interlingua in international negotiations. Theoretical framework: This study ́s theoretical framework consists of the disciplines Business-to-Business (B2B) marketing and psychic distance. LÄS MER

 4. 4. Sociala effekter av en LARO-behandling - En litteraturstudie ur ett klientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Lindqvist; Clara Stephansson; [2020]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Relationer; Sociala effekter; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har de senaste åren ökat markant. Den vanligaste behandlingsformen för personer med missbruksproblematik av opioider är läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbruk, med andra ord en LARO-behandling. LÄS MER

 5. 5. Shared Smartphones – a Tool for Power or Empowerment? : A qualitative study about female microenterprises in Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Klintberg; Sevana Melkon; [2020]
  Nyckelord :Female microenterprises; Smartphones; Digital Divide; Feminist Standpoint; Social relations;

  Sammanfattning : Aim – The paper aims to acknowledge female microentrepreneurs' situation, using a feminist perspective, by identifying affecting aspects and factors when relying on borrowing a smartphone in order to run their business. Further, the study will have the United Nations Sustainable Development Goals number 8. LÄS MER