Sökning: "dependenslängd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet dependenslängd.

 1. 1. Textuella särdrag som kvalitet : En studie om att automatiskt mäta kvalitet i teknisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sarah Hantosi Albertsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka textuella särdrag som upplevs som brott emot kvalitet för den tekniska dokumentationen internt på Saab och hur särdrag som valts enligt experters bedömning kan evalueras automatiskt. Uppsatsen har med hjälp av data som genererats ur en deltagande design föreslagit en ny automatisk metod för att undersöka kvalitet i teknisk dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Alzheimers sjukdom och syntaktisk komplexitet : En pilotstudie av dependenslängd och relaterade mått

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Fredrik Sand; [2013]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; språk; skrivförmåga; syntaktisk komplexitet; dependenslängd; idétäthet;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste orsaken till demens hos personer över 65 års ålder. Skador i det centrala nervsystemet byggs upp under lång tid och leder till bl.a. nedsatt episodiskt minne, vilket är det vanligaste debutsymptomet. LÄS MER