Sökning: "dependent types"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden dependent types.

 1. 1. Automatic refactoring for Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karin Wibergh; [2019-04-24]
  Nyckelord :Agda; dependent types; refactoring; thesis;

  Sammanfattning : The task of making changes to an existing code base to improve performance, legibility,or extensibility while preserving behaviour is important to virtually anyprogram. Many times this involves making changes requiring a great deal of typingin various places, which is tedious and error-prone. LÄS MER

 2. 2. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 3. 3. Are the differences in the stringency of domestic environmental regulations affecting the bilateral trade of OECD countries?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lishu Zhang; [2019]
  Nyckelord :Bilateral trade; Environmental regulation; Energy intensity; Gravity model; Panel data;

  Sammanfattning : The question of whether the stringency of domestic environmental regulations indeed interferes with trade is of growing interest for better policymaking. This paper re-examines the relationship between the stringency of environmental regulations and bilateral trade using a panel dataset consisting of 34 OECD countries over 7 years. LÄS MER

 4. 4. Coworking Göteborg - En kvalitativ studie om coworking-kontor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alexander Andersen; [2019]
  Nyckelord :coworking; coworking-kontor; community; samarbete; mikrokluster; Göteborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coworking is a global phenomenon that is currently changing the daily work-life for knowledge workers. Instead of sitting in their old traditional offices, sitting at home or in the cafes, they are starting to see the upsides of coworking. LÄS MER

 5. 5. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER