Sökning: "depolarization"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet depolarization.

 1. 1. Raman spectroscopy for characterization of soot and other carbonaceous materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonatan Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Raman spectroscopy is well known as a method that can be used to study the structural characteristics of carbon materials such as soot and carbon black. In this work, a Raman spectroscopy setup was used to record spectra of various carbonaceous samples under different experimental conditions. LÄS MER

 2. 2. Investigation of magnetic order in nickel-5d transition metal systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Konstantinos Papadopoulos; [2019]
  Nyckelord :muSR; muons; skyrmions; magnetism; transition; spin; rotation; relaxation; resonance; thin; films; transition; metals; MBE; sputtering; XRR; reflectivity; molecular; beam; epitaxy; x; ray; TRIUMF; double; perovskite; longitudinal; transverse; nickel; Ni; asymmetry; positron; depolarization; chiral; lattice; helical; DM; interaction;

  Sammanfattning : Double perovskite materials exhibit alterations in magnetic order through manipulation oftheir crystal structure. Certain ultra thin metallic bilayers can create an exotic magnetic stateof confined spin textures called skyrmions. In both cases, new atomic arrangements leadto new electrical and magnetic properties. LÄS MER

 3. 3. Patologiska förändringar vid förmaksflimmer hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikita Durchbach; [2016]
  Nyckelord :förmaksflimmer; häst; patologi; prognos; atrial fibrillation; horse; pathology; prognosis;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos häst. Syftet med uppsatsen är att redogöra för patologiska förändringar vid förmaksflimmer samt försöka klargöra vad som avgör prognos och recidivering vid behandling med kinidinsulfat och transvenös elkonvertering. LÄS MER

 4. 4. Interligand Electron Transfer Dynamics in Ruthenium Polypyridyl Complexes for Dye Sensitized Solar Cells Determined with Femtosecond Transient IR Absorption Anisotropy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Fysikalisk kemi

  Författare :Belinda Pettersson Rimgard; [2016]
  Nyckelord :Interligand electron transfer; dye sensitized solar cell; ruthenium; N3; N712; transient absorption spectroscopy; ultrafast spectroscopy; anisotropy;

  Sammanfattning : Interligand electron transfer (ILET) may be an essential parameter for the injection ofan electron from the dye into the semiconductor surface of a dye sensitized solar cell(DSSC). Without an efficient injection, competing recombination paths may become apparent. LÄS MER

 5. 5. Kammararytmi hos hund : behandling – när och med vad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Daniela Mirbt; [2015]
  Nyckelord :arytmi; ventrikulära extraslag; ambulatorisk elektrokardiografi; antiarytmika; hund; arrhythmia; ventricular premature contractions; ambulatory electrocardiography; antiarrhythmic; dog;

  Sammanfattning : Ventrikulära takyarytmier är den vanligaste typen av rytmrubbningar hos hundar. Ventrikulära extraslag (VES), när depolarisationen utgår från kammaren, är den mildaste formen. Flera VES på rad med en hög hjärtrytm kallas ventrikulär takykardi (VT) och kan utvecklas till livshotande kammarflimmer (VF) då inget blod pumpas ut i kroppen. LÄS MER