Sökning: "deponitäckning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet deponitäckning.

 1. 1. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :slaggrus; avfallsförbränning; deponitäckning; återanvändning; anläggningskonstruktioner; förstärkningslager;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production of ashes. The bottom ash has for many years been used as construction material in landfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to find another beneficial use for the ash. LÄS MER

 2. 2. Environmental Systems Analysis for utilisation of bottom ash in ground constructions

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Ylva Magnusson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To decrease the disposal of waste and to save natural resources, several political initiatives have been initiated both in Sweden and at a European level. Therefore an urgent task is to find suitable utilisation areas for residuals, such as construction materials. LÄS MER