Sökning: "depression diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden depression diskussion.

 1. 1. Effekten av T3 och T4 som monoterapi eller kombinationsterapi vid depressiva tillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Cecilia Haderberg Örnhammar; [2021]
  Nyckelord :Thyroid hormone; depression; levothyroxine; L-T4;

  Sammanfattning : Depression är en neuropsykiatrisk sjukdom och en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Sjukdomen kan återkomma i skov under hela livet. Depression behandlas vanligen med psyko- och farmakoterapi beroende på depressionens svårighetsgrad. LÄS MER

 2. 2. ALS - att leva med sjukdomen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Ericsson; Karoline Pettersson; [2021]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; Erfarenheter; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 200 personer insjuknar i ALS i Sverige, varje år. Det är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Symtom som muskelförtvining och muskelförlamning är en del av sjukdomen.  Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. LÄS MER

 3. 3. God psykisk hälsa oberoende av kosthållning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Beatrice Johansson; Jasmine Staynfeld; [2020-08-05]
  Nyckelord :anxiety; depression; Hospital Anxiety and Depression Scale; mental health; mood; nutrition; omnivores; vegetarian diet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Författare: Beatrice Johansson & Jasmine Staynfeld Program: Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 31 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 4. 4. ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Liza Ellisson; Frida Melin; [2020-05-25]
  Nyckelord :Occupational therapy; leisure activities; child psychiatry; adolescents psychiatry; exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER