Sökning: "depression fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden depression fysisk aktivitet.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Liza Ellisson; Frida Melin; [2020-05-25]
  Nyckelord :Occupational therapy; leisure activities; child psychiatry; adolescents psychiatry; exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 3. 3. Gymnasietjejers fysiska aktivitetsnivå och dess påverkan på den psykiska hälsan - En kvantitativ studie på gymnasietjejer i Skåne.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Björk; Matilda Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; fysisk aktivitet; gymnasietjejer; stress; ångest; depression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera ett tänkbart samband mellan fysisk aktivitetsnivå och psykisk hälsa hos gymnasietjejer i Skåne. Undersökningen vill bidra till kunskap om målgruppens fysiska aktivitetsnivå och upplevda hälsa. LÄS MER

 4. 4. Motivation till fysisk aktivitet och akademiska studier vid begränsad social kontakt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Unni Fernerud; Sofia Leksell; [2020]
  Nyckelord :motivation; intrinsic motivation; self-efficacy; self-determination theory; social distancing; social isolation; autonomy; competence; relatedness; motivation; inre motivation; self-efficacy; self-determination theory; social isolering; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Social isolering förekommer i samhället ständigt och drabbar människan på olika sätt. Det kan orsaka ohälsosamma beteenden, depression och för tidig död. I och med coronaviruset Covid-19 har en stor del av Sveriges befolkning uppmuntrats begränsa graden av social kontakt. LÄS MER

 5. 5. Elitatleters och tränares kamp mot depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Olsson; [2020]
  Nyckelord :Elitatleter; Elittränare; depression;

  Sammanfattning : Titel: Elitatleter och tränares kamp mot depressionNivå: Kandidatexamen Fysisk aktivitet och hälsaFörfattare: Mattias OlssonHandledare: Stephen GarlandNyckelord: Elitatleter, Elittränare och depressionSyfte: I och med att depression blir vanligare och depression har påverkat utförande av idrott, därför är syftet med studien följande: att undersöka tränares och idrottares attityder samt hur ansvaret för hantering av depression splittras mellan de två inom elitidrott.Teori: Teorin som användes i detta arbete var självbestämmande teorin. LÄS MER