Sökning: "depression omvårdnad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden depression omvårdnad sjuksköterska.

 1. 1. Välvillighetens Paradox

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar och hämmar livskvaliteten hos personer med ALS : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Kinisjärvi; Sanna Larsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; livskvalitet; faktorer; integrativ litteraturöversikt; omvårdnad
;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros är en allvarlig obotlig sjukdom som medför tilltagande muskelsvaghet och förlamning, som leder till döden vanligen efter 2-4 år på grund av försvagad andningsförmåga. Att drabbas av ALS påverkar livskvaliteten. Upplevelsen av livskvalitet är individuell och beror på en rad olika faktorer. LÄS MER

 3. 3. Bemästra fysisk aktivitet vid depression : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Charlotte Grenabo; [2019]
  Nyckelord :autonomi; hinder; litteraturöversikt; personcentrerad vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en allt vanligare sjukdom som drabbar upp till 20% av befolkningen. Olika grader av depression förekommer och lätt till medelsvår depression kan behandlas med fysisk aktivitet. Som sjuksköterska kan fysisk aktivitet ordineras och följsamheten ser olika ut. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och depressiva symptom : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Brändström; Fanny Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Depression; physical activity; experience; nurse.; Depression; fysisk aktivitet; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Depression ökar och beräknas globalt år 2020 vara den sjukdom som flest individer lider av. Idag behandlas depression främst med farmakologisk behandling såsom antidepressiva läkemedel, vilket ger en ökad risk för biverkningar. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdsförmåga hos personer med depression : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Simon Bybro Möller; Linus Pettersson; Rasmus Berglund; [2018]
  Nyckelord :Self-care; Personal Conditions; Control; Fear; Support; Nursing; Egenvård; Personliga förutsättningar; Kontroll; Rädsla; Stöd; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Depression is a mental illness that can affect all people. The causes of people having depression vary and depend on several factors. Depression is a disease that affects life in many ways. Nursing care in depression is based on managing and teaching to help the patient achieve self-management. LÄS MER