Sökning: "depressiva symptom"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden depressiva symptom.

 1. 1. Se mig, hör mig, förstå mig : Depression hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fatima Belhamel; [2020]
  Nyckelord :Depressiva symptom; depression; omvårdnadsåtgärder; äldre; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som påverkar stämningsläget. Den allvarligaste konsekvensen av depression är suicid. I Sverige förekommer suicid främst bland äldre (65+). Äldre faller i riskgrupp då de bär på flertal riskfaktorer som förlust av levnadspartner, polyfarmaci, ensamhet, dödsångest samt pension. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan litium och lamotrigin vid behandling av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanna Zacco; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; litium; lamotrigin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt psykiskt sjukdomstillstånd som brukar delas upp i typ 1 och typ 2. Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1 % och för typ 2 cirka 2-4 %. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen men det förekommer en hög ärftlighet där det genetiska bidraget uppskattas till 56,4 – 61,8 %. LÄS MER

 3. 3. Vårdhundens betydelse i demensvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma E. Larsson; Ulrika Lindespång; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till psykiska och sociala funktionsnedsättningar. I takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre ställs högre krav på omvårdnaden och behandlingar.  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av vårdhundsterapi. LÄS MER

 4. 4. What matters in the end? : En experimentell faktoriell uppföljningsstudie som undersöker effekten av olika behandlingskomponenters betydelse för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för vuxna med depressiva besvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Karin Nachtweij; Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :IKBT; depression; långstidsuppföljning; internetförmedlad KBT; kunskap; Robin; ångest; psykoedukation; prediktor; behandlingskomponenter; mixed faktoriell design;

  Sammanfattning : Depression is one of the most common psychiatric health problems worldwide which causes great suffering among the affected individuals and causes heavy national economic losses. Few studies have examined the treatment effects of various treatment components in Internet cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as the long term effects for depression. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER