Sökning: "depressive disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden depressive disorder.

 1. 1. Gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Persson; Lovisa Stenbeck; [2020]
  Nyckelord :Depression; Depressive disorder; Experiences; Pregnancy; Vulnerability; Depression; Graviditet; Nedstämdhet; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. LÄS MER

 2. 2. En tillvaro som pendlar mellan höga berg och djupa dalar : En litteraturbaserad studie om människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elinore Söderholm; Lovisa Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; experiences; living with; self-control; stigmatization; Bipolär sjukdom; erfarenheter; självkontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Background: Bipolar disorder is a lifelong illness in which increased mood and depressive episodes alternate, forming a bipolar manic-depressive syndrome. A psychiatric illness is associated with stigma and self-stigma and bipolar disorder is the psychiatric illness that has the greatest risk of suicide. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan litium och lamotrigin vid behandling av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanna Zacco; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; litium; lamotrigin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt psykiskt sjukdomstillstånd som brukar delas upp i typ 1 och typ 2. Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1 % och för typ 2 cirka 2-4 %. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen men det förekommer en hög ärftlighet där det genetiska bidraget uppskattas till 56,4 – 61,8 %. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER