Sökning: "depressive disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden depressive disorder.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER

 3. 3. Lithium’s impact on proinflammatory cytokines in patients withbipolar disorder, schizophrenia and major depressive disorder:a systematic literature review.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Johanna Helgesen; [2019]
  Nyckelord :Lithium; Bipolar disorder; MDD; Schizophrenia; Proinflammatory Cytokines;

  Sammanfattning : Background: Psychiatric diseases such as bipolar disorder, major depressive disorder (MDD)and schizophrenia are chronic ailments that severely affect daily function and quality of life. A relationship between elevated levels of proinflammatory cytokines and these disorders hasbeen suggested in several studies. LÄS MER

 4. 4. Människors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : En analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Kjellner; Katrin Petersson; [2018]
  Nyckelord :Bipolar disease; Lifeworld; Nurse; Suffering; Health; Bipolär sjukdom; livsvärld; sjuksköterska; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom, sjukdomen utmärks av återkommande depressiva- och maniska perioder som påverkar upplevelser av människors livsvärld och hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll när personer med bipolär sjukdom är i kontakt med hälso-och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. How does Bipolar and Depressive Diagnoses Reflect in Linguistic Usage on Twitter : A Study using LIWC and Other Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Olsson; Madeleine Lindow; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Twitter; Bipolar Disorder; Depression;

  Sammanfattning : Depression and bipolar disorder are two mental disorders which left untreated can have a devastating effect on a persons life as they are considered both chronic and disabling. Seeking help is often a big step that can be procrastinated for years, and misdiagnosis is a very common problem once contact with psychiatric care has finally been established. LÄS MER