Sökning: "depressive symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden depressive symptoms.

 1. 1. Att vårda äldre personer med depression eller depressiva symtom : Sjuksköterskans upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sarah Ekman; Malin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Depression; depressive symptoms; experiences; nurse; older people; Depression; depressiva symtom; sjuksköterska; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression och depressiva symtom ökar i samhället och blir allt vanligare bland befolkningen, framför allt bland äldre personer. Det har påvisats att depression är en vanlig följdsjukdom till kroppsliga sjukdomar, som ofta kommer parallellt med åldern. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER

 3. 3. Litium som anti-suicidal behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jennie Trtak; [2023]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; självmord; litium;

  Sammanfattning : Aproximatly 1-4 % of the world population suffers from bipolar disorder that is classified as one of the main causes of disability, but despite this no pathophysiological cause is known. A bipolar disorder is characterized by periods of depressive and manic episodes with classification as type-1 and type-2 depending on the main symptoms. LÄS MER

 4. 4. Non-suicidal Self-injury and Depressive Symptoms: Identifying Transdiagnostic Mechanisms among Swedish Adolescents

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Jezper Ekman; Leon Oldermark; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Non-suicidal self-injury and depressive symptoms both increase during adolescence. Although conditions for co-occurrence have been studied, no research has examined clinical levels concurrent with comorbidity during adolescence. LÄS MER

 5. 5. Sygeplejerskens erfaringer med at identificere depressive symptomer hos ældre i sundhedsvæsenet ET LITTERATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Laila Ghanoum; [2023]
  Nyckelord :Depressive symptoms; elderly; nurses; experience; and challenges; Depressive symptomer; ældre; sygeplejersker; erfaring og udfordringer;

  Sammanfattning : Baggrund: Mange ældre kæmper efter de er blevet pensionister. Psykiske problemer er almindeliget blandt ældre og kan omfatte depression. Hjemmesygeplejerskerne står over for mange udfordringer med at identificere symptomerne på depression hos ældre på et tidligt stadie. LÄS MER