Sökning: "deprivation"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet deprivation.

 1. 1. A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Dennis Lindell Schettini; [2019]
  Nyckelord :GIS; homicide; deprivation; hot spot; generalized regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017 Homicide crimes are rare events depending on numerous factors and tend to be distributed differently based on geographic location. The use of spatial analysis is substantively important for detecting different predictors in varying geographic areas and for the diffusion process of homicide crimes. LÄS MER

 2. 2. Illegitimate Principles of Exclusion? : The Debate on Denationalization as an Instrument for Counter-terrorism in the United Kingdom.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Cadier; [2019]
  Nyckelord :Security; terrorism; the United Kingdom; citizenship; legitimacy; British law; Magna Carta; citizenship deprivation; statelessness; denationalization.;

  Sammanfattning : The issue of citizenship deprivation has become an increasingly relevant topic in the struggle against terrorism. It is related to different conceptions of citizenship as well as the question of what is at stake in the process of depriving individuals of it. LÄS MER

 3. 3. HUR UPPLEVER PATIENTER ATT SÖMNEN PÅVERKAS VID SJUKHUSVISTELSE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hulth Olsson; Jasmine Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Sömn; Upplevelse; Sjukhusvistelse; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del i patientens tillfrisknande från sjukdom eftersom kroppen återhämtar sig under sömnen. Störd sömn kan leda till sömnbrist som påverkar patienten negativt genom exempelvis nedsatt immunförsvar. Patienters upplevelser av sin sömn vid sjukhusvistelse kan variera men upplevs i många fall negativ. LÄS MER

 4. 4. Refugee or just Stateless? - A Study of International Refugee Law in relation to Stateless Persons and Socio-Economic Deprivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marija Pejic; [2019]
  Nyckelord :public international law; migration law; refugee law; statelessness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statelessness restricts the access of many rights, such as education and employment, which leads to many stateless persons finding themselves in socio-economic deprivation. The predicament of socio-economic deprivation can become so acute as to force people to cross international borders to seek protection elsewhere, for example as refugees. LÄS MER

 5. 5. Sömnbrist, trötthet och fatigue hos sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cim Nensén Lagnefors; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sleep deprivation; Tiredness; Fatigue; Nurse; Patient safety; Medical errors; Shift work; sömnbrist; trötthet; fatigue; sjuksköterska; patientsäkerhet; vårdskador; skiftarbete;

  Sammanfattning : Sömnbrist är ett ämne som givits allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle. Sömnen har betydelse för människan i den bemärkelse att kroppen får återhämtning och hjärnan kan lagra och bearbeta minnen. Sjuksköterskor har i dagens samhälle en stor roll i det patientnära arbetet. LÄS MER