Sökning: "deprivationsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet deprivationsteorin.

 1. 1. En annan bild av islam : En kvantitativ studie kring ungdomars religiösa aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Desirée Norén; Marlén Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Muslimer; Ungdomar; Religiös aktivitet; Kön; Etnicitet; Socialisationsteori; Deprivationsteori;

  Sammanfattning : Den begränsade bild som medierapporteringen ger av islam och muslimer är en bidragande faktor till de stereotyper som florerar i samhället. Målet med denna studie är att lyfta fram en mångsidig bild av unga muslimer i Sverige genom att undersöka om och hur de utövar sin religion. LÄS MER

 2. 2. Kristenblivande : Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Hampus Flyman; [2018]
  Nyckelord :Kristenblivande; Omvändelse; Frälsning; Evangelisation; Deprivation; Församling; Equmeniakyrkan; Församlingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer med församlingarnas föreståndare. LÄS MER

 3. 3. STÄRKTA INFÖR FRAMTIDEN(?) ! En analys av tretton ungdomars upplevelser kring en visstidsanställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Niklas Dragunowicz; [2014-10-24]
  Nyckelord :arbetslöshet; KASAM; projekt mot ungdomsarbetslöshet; tillgänglighetsdatabasen; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå betydelsen av en satsning mot ungdomsarbetslöshet på individnivå.Detta genom att analysera tretton ungdomars erfarenheter av en visstidsanställning. LÄS MER

 4. 4. Jobbgaranti för alla?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Aleksandra Dzudovic; [2013]
  Nyckelord :Fas 3; Arbetsförmedlingen; Stigma; Ekonomi-skam; Deprivationsteorin;

  Sammanfattning : Studien handlar om arbetsförmedlarnas uppfattning om det omtalade fas 3, där långtidsarbetslösa tvingas ut i sysselsättning mot en låg ersättning, och dess deltagare. Då det är påtagligt svårare för äldre att ta sig ur fas 3 har det legat i mitt intresse att fokusera på deltagare över 55. LÄS MER

 5. 5. En kallelse från Gud? : En studie om prästers och pastorers väg till religiositet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Karls; [2013]
  Nyckelord :Präst; Pastor; Religiositet; Religiös bakgrund; Socialisation; Deprivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de faktorer som har format prästers och pastorers religiositet samt att testa om socialiseringsteorin och deprivationsteorin kan appliceras på studiens empiri. För att få svar på frågeställningarna har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i form av intervjuer med två pastorer och fyra präster. LÄS MER