Sökning: "derivata"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet derivata.

 1. 1. Finding the most suitable auxiliary sonar for terrain-aided navigation and behavior-fusion based obstacle avoidance for an autonomous underwater vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NILAS OSTERMAN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous underwater vehicles are rapidly becoming more common and developed for both military as well as civilian applications such as; mine countermeasures or in the field of geoscience. One of the main issues these vehicles are facing today is the navigation capability. LÄS MER

 2. 2. Innan polletten trillar ner – En studie om matematisk begreppsbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lea-Marie Sittler; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers mentala bilder av begreppen funktioner och förstaderivata, samt deras förståelse av hur en funktionsgraf hänger samman med tillhörande förståderivatas graf. För att ge ett teoretiskt ramverk för olika synsätt på matematiska begrepp samt för hur mentala begreppsbilder kan beskrivas, presenteras i denna studie två artiklar – Tall och Vinners ”Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity” (1981) samt Sfards “On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin” (1991). LÄS MER

 3. 3. Från Euklides till Fermat: Att synliggöra matematikens historia i matematikundervisningen : En jämförande studie av läroböcker i matematik på gymnasienivå med fokus på matematikens historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Agnes Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Matematik; historia; matematikens historia; lärobok; gymnasieskola; jämförande studie; innehållsanalys; Matematik 5000; Exponent; Matematik Origo; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen i svensk skola verkar i stor utsträckning kretsa kring läroboken, och att granska användandet av läroböcker är inget nytt fenomen. Ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan framhåller att matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att sätta in matematiken i bland annat ett historiskt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Finding Optimal Jetting Waveform Parameters with Bayesian Optimization

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Stefan Xueyan Fu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jet printing is a method in surface mount technology (SMT) in which small volumes of solder paste or other electronic materials are applied to printed circuit boards (PCBs). The solder paste is shot onto the boards by a piston powered by a piezoelectric stack. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av verktyg för linjär analys av JAS 39 Gripens styrsystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Henning Roos; [2015]
  Nyckelord :numerisk linjärisering; bilinjärisering; tillståndsform;

  Sammanfattning : Linjäriseringar av olinjära system är mycket relevanta eftersom det finns en i förhållandevis enkel och omfattande matematisk teori kring linjära system, till skillnad från allmänna olinjära system.För vissa olinjära system är det svårt eller inte ens möjligt att genomföra en analytisk linjärisering. LÄS MER