Sökning: "derivatinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet derivatinstrument.

 1. 1. Produktingripanden på finansmarknaden : Leder begränsningar och förbud till ett stärkt investerarskydd för ickeprofessionella kunder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Blomdahl; [2018]
  Nyckelord :product interventions; retail clients; Esma; national competent authorities; CFD; binary options; bull; bear; certificates; leveraged products; financial derivatives; produktingripanden; finansmarknaden; icke-professionella kunder; Finansinspektionen; Esma; CFD; binära optioner; bull; bear; certifikat; hävstångsprodukter; finansiella derivat;

  Sammanfattning : På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera riskerna med instrumenten. LÄS MER

 2. 2. Valutasäkringens påverkan vid internationell handel : En studie om hantering av valutarisker inom fordons- och elektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Somaye Rezai; Dilan Botrous; [2017]
  Nyckelord :Currency risk; currency risk management; derivative instruments; volatility; treasury function; Valutarisk; valutariskhantering; derivatinstrument; volatilitet; treasuryfunktion;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study was to investigate how companies are affected by currency hedging in international trade. One purpose was to investigate and identify the type of currency risks companies are most exposed to and what currency hedging methods are used to handle these. LÄS MER

 3. 3. Optimization of American option pricing through GPU computing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hadar Greinsmark; Erik Lindström; [2017]
  Nyckelord :finance; options; GPU; GPGPU; GPU computing; binomial method; BOPM; CUDA;

  Sammanfattning : Over the last decades the market for financial derivatives has grown dramatically to values of global importance. With the digital automation of the markets, programs able to efficiently value financial derivatives has become key to market competitiveness and thus garnered considerable interest. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av derivatinstrument-Gällande rätt för klassificering och periodiseringen av derivatinstrument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kalle Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Beskattningsrätt; redovisningsrätt; derivat; kapitalvinstbeskattning; bokföringsmässiga grunder; klassificering; periodisering; avdragsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning redogör för beskattningen av derivatinstrument i inkomstslaget näringsverksamhet. I inkomstskattelagen delas derivatinstrument upp i lagertillgångar eller kapitaltillgångar baserat på vilken typ av aktiebolag som äger tillgången. LÄS MER

 5. 5. “Vi kan ju ringa Riksbanken och be dem sänka räntan” : En studie om valutariskhantering inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Nguyen; Natalie Rabizadeh; [2016]
  Nyckelord :Risk management; hedging; currency exposure; exchange rate; exchange rate risk; derivative instruments; Riskhantering; hedging; valutarisk; valutariskhantering; valutaexponering; derivatinstrument;

  Sammanfattning : As markets have become more globalized it is easier for businesses to expand to other countries. But due to different situations in each country companies must find ways to handle different risks, and one important aspect of financial management is foreign exchange exposure. LÄS MER