Sökning: "descriptions"

Visar resultat 1 - 5 av 1504 uppsatser innehållade ordet descriptions.

 1. 1. REPRESENTACIONES DE PERSONAJES FEMENINOS Y MASCULINOS EN COMO AGUA PARA CHOCOLATE. Un análisis de los ideologemas en la novela de Laura Esquivel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Naess; [2019-06-13]
  Nyckelord :spanska; cultura latinoamericana; literatura latinoamericana; México; movimiento de liberación femenina; rol sexual; Latin American cultures; Latin American literature; Mexico; Womens liberation movement; Gender roles;

  Sammanfattning : Como agua para chocolate is a novel written in 1989 by Laura Esquivel. It includes themes ofpatriarchal structurs of the time and the role of women. We analyse four characters, two women andtwo men, and how they are described. LÄS MER

 2. 2. Läraren, modellen och naturvetenskapens karaktär. Om lärares syn på modeller i kemiundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nilsson; [2019-02-27]
  Nyckelord :Teacher; model; nature of science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ views regarding models in chemistry teaching. The study defines models as simplifications of scientific theories supposed to make the abstract meaningful to the student. LÄS MER

 3. 3. Inga vanliga turister. En komparativ studie av tre nyreligiösa bloggare och deras skildringar av Machu Picchu

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fredrik Jansson; [2019-01-28]
  Nyckelord :Macchu Picchu; New Age; nyreligiositet; resebloggar; turist; pilgrim;

  Sammanfattning : This thesis examines and compares three blogs depicting visits at the Peruvian Inca ruins of Machu Picchu. The authors of the blogs are identified and categorized as operating within the - often vague and multifaceted - new religious scene. LÄS MER

 4. 4. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 5. 5. “What is Fun for You, is What’s Important to Us!” : Image Work and Positional Games in Swedish Upper Secondary Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Schunnesson; Jakob Westergren; [2019]
  Nyckelord :Competition; Discourse Analysis; Image; Upper Secondary Education;

  Sammanfattning : How do upper secondary schools work with image to compete online? Through meso-discourse analysis we have analyzed the descriptions of 147 schools offering university preparatory programs in Stockholm County, at one of the larger online information portals for upper secondary education (gymnasium.se). LÄS MER