Sökning: "design historiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden design historiskt.

 1. 1. “Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hareng Omar; Haris Hadzovic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: autokratisering; demokratisk tillbakagång; democratic stock; mellankrigsanalogin; tredje autokratiseringsvågen .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. LÄS MER

 2. 2. Ghoul: A cache-friendly programming language

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Adam Temmel; [2020]
  Nyckelord :CPU cache; Language design; Performance; Ghoul.; CPU cache; Språkdesign; Prestanda; Ghoul;

  Sammanfattning : Prestanda har historiskt sett alltid varit av betydelse för nyttjandet av datorer, vilket lett till att processorutvecklare har tagit fram flera olika metoder för att klämma ut mer processorkraft från processorn. Ett av dessa koncept är processorns cacheminne, som ansvarar för att lagra data processorn förväntar sig att behöva inom en snar framtid. LÄS MER

 3. 3. Medföljer avkastning till följd av börsintroduktion? : En eventstudie om börsintroduktioner och dess kortsiktiga avkastning på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sultan Galiautdinov; Jennie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; Underpricing; Abnormal return; Effective markets; Event study; First-day return; Asymmetric information; Börsintroduktion; IPO; Underprissättning; Avvikelseavkastning; Effektiva marknader; Eventstudie; Första-dagsavkastning; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Background: Underpricing is the most studied area in the subject of IPO. The phenomenon is mainly described as a compensation for the risk of investing in a newly introduced company. Underpricing of shares is explained for many reasons, but the main reason is assumed to be the presence of asymmetric information on the market. LÄS MER

 4. 4. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2020]
  Nyckelord :Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Sammanfattning : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER