Sökning: "design intention"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade orden design intention.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av otrygga offentliga rum : en kvalitativ fallstudie i del av Bro, Upplands-Bro kommun (Stockholms län)

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ulrica Flemström; [2021]
  Nyckelord :Crime prevention measures; fear of crime; increased security; perceived insecurity; public space designs; the urban area of Bro; Upplands-Bro municipality; Brottsförebyggande åtgärder; offentliga rums utformningar; rädsla för brott; tätorten Bro; Upplands-Bro kommun; upplevd otrygghet; ökad trygghet;

  Sammanfattning : Bro is an urban area located in Upplands-Bro municipality, Stockholm County. In 2020, the Stockholm Police conducted a security survey for all municipalities included in the Stockholm police region. The results of the survey for Upplands-Bro municipality show that many residents feel insecure about the risk of being exposed to crime. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 4. 4. Design and Optimisation of an Aquifer Storage and Recovery System - Options for long term storage under natural hydraulic gradients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Simon Kreipl; [2021]
  Nyckelord :Aquifer storage and recovery; well-field design; groundwater modelling; numerical modelling; FEFLOW; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aquifer storage and recovery (ASR) is a concept where water is stored in an aquifer during times when it is available, thus creating artificial groundwater, which can later be recovered by pumping when it is needed (Pyne, 1995). One ASR cycle consists of a injection, a standby and a recovery phase. LÄS MER

 5. 5. Design of a variable focal length optics for a SWIR Earth observation camera

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Sergio David Díaz Martínez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis consists of a preliminary design study of a variable focal length optics for a SWIREarth observation camera which is planned to be placed inside a 6U Cubesat. After thesuccess of DRAGO instrument consisting on a SWIR camera onboard a Cubesat, which hasbeen recently launched (January 2021), the Institute of Astrophysics of the Canary Islands(IAC) began this project with the intention of adding zoom optics to SWIR space imagingsystems. LÄS MER