Sökning: "design och inredning"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden design och inredning.

 1. 1. Utvecklingen av ett AR tillägg inom inredning : ”Från Null till något”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anojan Santhakumar; [2022]
  Nyckelord :AR; Decor; Unity; Flutter; AR; Inredning; Unity; Flutter;

  Sammanfattning : The purpose of this project has been to create a prototype that uses AR functions. The goal with this has been to use it to enable users to place furniture that is seen in pictures, in a real environment such as their home or an office. For this to happen, a design process has been used where information and the collection of data has happened. LÄS MER

 2. 2. En mer omtyckt säkerhet : Hur kan en brandvarnare utformas för att vara mer estetiskt tilltalande?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Melvin André; [2022]
  Nyckelord :Design; smoke alarm; smoke detector; product design; UCD; user-centered design; aesthetic; aesthetically pleasing; Design; brandvarnare; estetiskt tilltalande; estetik; produktdesign; estetiskt tilltalande; ACD; användar-centrerad design;

  Sammanfattning : Det här projektet har utforskat frågeställningen - Hur kan en brand- varnare utformas för att bli mer estetiskt tilltalande för användaren? Den svenska Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [MSB] har länge drivit en nollvision för Sverige med målsättningen att ingen människa ska omkomma i en brand (MSB, 2021a). En avgörande faktor för att målsättningen ska lyckas är att varje hem har fungerande brandvarnare. LÄS MER

 3. 3. Ljusintensitetstoleranser på belysningskomponenter interiört i bilar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Tove Lindh; Victor Elfström; [2022]
  Nyckelord :Lighting; car interior; differences; perceived quality; light tolerances; contrasts; quality; quality assurance; Belysning; bilinteriör; skillnader; upplevd kvalité; ljustoleranser; kontraster; kvalité; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Interiör inredning i bilar idag är en faktor som konsumenter värderar högt. För att sticka ut i marknaden krävs det att alla delar upplevs högkvalitativa. Det medför att det ställs allt större krav på interiöra komponenter i bilen. LÄS MER

 4. 4. Svensk hampa : från spill till inredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Monika Nordlin; [2022]
  Nyckelord :Hemp; industrial hemp; biocomposites; fossil free; natural fiber; waste material; local self-sufficiency; remoteness; Hampa; industrihampa; biokomposit; spillmaterial; fossilfri; naturmaterial; lokal självförsörjning; remoteness;

  Sammanfattning : Produktionen av syntetiska textilfibrer har lett till stora konsekvenser för miljön, bland annat i form av utsläpp av mikroplaster samt stora koldioxidutsläpp. Textilbranschen har i och med globaliseringen centrerat produktionen till ett fåtal låglöneländer och avståndet mellan producent och konsument har gjort det svårare för användaren att förstå vilket avtryck en vara lämnar på miljön. LÄS MER

 5. 5. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER