Sökning: "design principles"

Visar resultat 1 - 5 av 1134 uppsatser innehållade orden design principles.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. COOL IT DOWN - Tackling urban heat island effect in Singapore

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marcin Zebrowski; [2021]
  Nyckelord :urban heat; urban heat island effect; tropical; climate; microclimate; sustainable urban design; marina bay; singapore; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis aims to propose sustainable solutions to influence the microclimate, tackle the urban heat island effect and provide a climate-sensitive design for Marina Bay in Singapore. During the site visit and research, the main challenges for Downtown Singapore were identified. LÄS MER

 3. 3. A Call to Anger : A feminist participatory approach to anti-trafficking communication for social change in collaboration with the Youth Advocacy Group of NGO Atina

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Margarida Costa da Silva Catela Teixeira; [2021]
  Nyckelord :Human trafficking; sexual exploitation; feminist research; participatory approach; communication for social change; Serbia.;

  Sammanfattning : Voices of women affected by trafficking in human beings for sexual exploitation (THBSE) are often marginalized and they are not usually included in the design and implementation of anti-trafficking campaigns. Although these campaigns present themselves as Communication for Social Change, the final result often betrays the principles of this form of communication. LÄS MER

 4. 4. Microsoft Teams : A qualitative usability study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Bergman; [2021]
  Nyckelord :microsoft teams; digital workspace; usability; usability test;

  Sammanfattning : Working together at distance is no easy thing and the usability of the digital workspaces used is of utmost importance. Companies providing these digital workspaces constantly needs to evaluate the usability to find problems and improve their product with design principles for designing interactive systems. LÄS MER

 5. 5. Simply Wood : Design of All-Wood Furniture Joints

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Moritz Braun; [2021]
  Nyckelord :Circularity; Mass-Produced Furniture; Product Development; Wood Joints;

  Sammanfattning : The need for sustainability, increasingly requires developing products according to a cradle to cradle approach. For furniture, wood, being potentially renewable, is a suitable material in this regard. LÄS MER