Sökning: "design standard"

Visar resultat 1 - 5 av 1493 uppsatser innehållade orden design standard.

 1. 1. Life Cycle Assessment of Circular Kitchen : A Case study at Chainable

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Keteki Anand; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Circular Economy; kitchens-as-a-service; kitchen;

  Sammanfattning : The building sector is resource intensive and contributes significantly to Climate change. In recent times, many initiatives are being undertaken to make today’s situation better. Among them, the Circular economy has become an attractive topic for implementation of sustainability in various sectors. LÄS MER

 2. 2. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 3. 3. En säker dricksvattenförsörjning : Vad krävs för att skapa en robust verksamhet?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Room; [2021]
  Nyckelord :risk management; preparedness; civil defence; total defence; drinking water; critical infrastructure; krishantering; beredskap; civilförsvaret; totalförsvaret; dricksvattenförsörjning; kritisk infrastruktur;

  Sammanfattning : Vatten är en av de viktigaste tillgångarna vi har och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. Det moderna samhället lämnar oss sårbara på flera nivåer där dricksvattenproduktionen hotas av åtskilliga typer av risker såsom vattenbrist, klimatförändringar och krig. LÄS MER

 4. 4. Gearbox fault detection, based on Machine Learning of multiple sensors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Armands Krumins; [2021]
  Nyckelord :condition monitoring; gear; machine learning; surface fatigue;

  Sammanfattning : The increasing demand for higher efficiency and lower environmental impact of transmissions, used in automotive and wind energy industries has created a need for more advanced technical solutions to fulfil those requirements. Condition monitoring plays an important role in the transmission life cycle, saving resources and time. LÄS MER

 5. 5. PARKERINGSPLANERING FÖR NYA TYPER AV FORDON : Utformningsförslag inom Västerås stad zon 1 för parkering av nya miljövänliga transportmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Thunberg; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable parking; curbside; parking planning; traffic planning; bicycle; bicycle rack; autonomous driving; cargo bike; mobility management; Klimatet; miljövänliga; fordon; parkeringstal; cykel; lådcykel; elmopedbil; självkörande; utformning; parkering; bilpool; avlastningszoner; mobilitet; stadsplanering; framtiden; teknik; standardutformning; resa; garage; markparkering.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to produce a design proposal of standard parkings for future environmentally friendly vehicles that can be used everywhere. It also submits a proposal for a part within Västerås city zone 1 where curbside car park can be replaced. LÄS MER