Sökning: "design-based research"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden design-based research.

 1. 1. DET MULTIMODALA LÄRARJOBBET Lektionsdesign i ämnet svenska på gymnasiet, med film, podcasts och musik

  Master-uppsats,

  Författare :Anette Larsson; [2020-12-10]
  Nyckelord :digital literacy; multimodality; design-based research; L1; ICT upper secondary school;

  Sammanfattning : The result suggests that teachers mainly use digital, multimodal resources that are freely available, produced in equal parts for education, and for a general audience. An important cause seems to be the connection to students' everyday lives and that resources can be made available to students, regardless of time and place. LÄS MER

 2. 2. Exchanging cultural heritage knowledge, communicating cultures and participating in community through a virtual community of practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rasha Al Massalmeh; [2020-11-17]
  Nyckelord :Online community; Community of practice; Social theory of learning; Cultural integration; Cultural heritage; Handicrafts; Professional work; Immigrants; Design recommendation;

  Sammanfattning : Purpose: The reason behind this study comes from the numerous difficulties and challengesthat have affected promoting the cultural integration of Syrian immigrantcraftsmen and decreased their opportunities for practicing their crafts in Sweden.Thus, the main aim of this study is to explore these challenges that eased up theirintegration and also hindered entering the Swedish labor market from Syriancraftsmen’s experiences to provide potential solutions to real obstacles throughparticipating in an interactive online community of practice. LÄS MER

 3. 3. Hur kvinnor med endometrios upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Israelsson; Justine Stens; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; encounter; healthcare; patient experiences; Endometrios; bemötande; hälso- och sjukvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas bland annat av smärtor och infertilitetsproblematik. Tidigare forskning tyder på att det i dagens sjukvård existerar en normalisering av symtom och att det kan finnas viss kunskapsbrist om sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet : En kvalitativ studie av sociala representationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ryan-Alexander Galanoylis Eriksson; Mesud Koljic; [2020]
  Nyckelord :Psychology; Work and organizational psychology; The psychological contract; Digitization; Social representations; Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Det psykologiska kontraktet; Digitalisering; Sociala representationer;

  Sammanfattning : Denna studie var av explorativ karaktär. Syftet var att undersöka digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet; ett forskningsfokus som tidigare inte har uppmärksammats i litteraturen. En kvalitativ design med utgångspunkt från teorin om sociala representationer valdes (Moscovici, 2000). LÄS MER

 5. 5. Here lies our beloved project, may it rest in peace - the impact of grief after project failure : An exploratory study of negative emotions within the context of project failure and their impact on emotional recovery and subsequent learning

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Nick Schubert; Sabo Krcic; [2020]
  Nyckelord :Project management; Failure; Negative emotions; Grief; Emotional recovery; Learning;

  Sammanfattning : Background: Firms steadily increase their entrepreneurial activities to maintain competitive advantages as today’s fast-paced business environment requires dynamic responding to increasing customer demands. Projects serve to internally coordinate and respond to external influences that require a firm to react. LÄS MER