Sökning: "designanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet designanalys.

 1. 1. Hur kan en befintlig centrumnära galleria omformas för att bidra till en mer attraktiv och hållbar stad? : En studie av Odenhuset i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Josefine Andersson; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; galleria; handel; köpcenter; attraktiv stad; hållbar stad; mixed use;

  Sammanfattning : Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökareresa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna (tidigare Domusvaruhus) minskat. LÄS MER

 2. 2. Design analysis and optimization of the Hyperloop shell and chassis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Fangzhou Shao; [2019]
  Nyckelord :FE analysis; shape optimization; topology optimization; Optistruct; composite material; FE-analys; formoptimering; optimering av topologi; optistrukt; kompositmaterial;

  Sammanfattning : In the past decades of years, huge amounts of people chose to move to big cities for better education and medical service, which also makes many cities are very crowded and noisy. Moreover, the house rent in city center is some kind too expensive for many people, especially for the youth. LÄS MER

 3. 3. The Role of User Interface Design in a Digital Document Reader

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nam Pham; Yurou Zhao; [2018]
  Nyckelord :navigating experience; digital document reader; human-centered design; human-computer interaction; front-end development; user interface design; user experience; design analysis; user research; design process; efficiency analysis; Axure; Navigationserfarenhet; digital dokumentläsare; human-centrerad design; interaktion mellan människor och datorer; front-end-utveckling; användargränssnitt; användarupplevelse; designanalys; användarforskning; designprocess; effektivitetsanalys; Axure;

  Sammanfattning : User Interface Design is the center concept of this thesis. It was used throughout this thesis in order to remedy the design issue of a product called Loredge. Loredge was a digital document reader that contained a Library page with a very simple design. LÄS MER

 4. 4. EEM – Emergency Energy Module : En teknisk designanalys av en hållbar energimodul

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kasper Bourdette; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runt om i världen finns det idag en stor brist på elektricitet och rent vatten, speciellt i avlägsna samhällen dit infrastruktur inte har hunnit expanderas än. Emergency Energy Module (EEM) är en produkt under utveckling som med hjälp av förnybara energilösningar och vattenrening gör det möjligt att förse utsatta områden med grundliga förutsättningar så att dessa samhällen kan utvecklas och dess invånare kan hålla sig friska. LÄS MER

 5. 5. Interaktion & mobilitet : En empirisk studie med fokus på användarvänlig design av mobila plattformar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :David Shamoun; [2013]
  Nyckelord :användarcentrerad systemdesign; MDI; smartphone; surfplatta; reseplanerare; Interaktionsdesign; användarvänlighet; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Idag har teknologin för mobila plattformar utvecklas i en rusande fart. Detta har letttill att även användningen av smartphone och surfplattor expanderats. Detta har i sintur lett till att allt fler användare interagerar med smartphone och surfplattor för attförenkla sin vardag. LÄS MER