Sökning: "designed living environment"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden designed living environment.

 1. 1. Torkstress hos urbana träd i Göteborg: Effekter av låg vattentillgång under torkan 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Andrea Sartorius; [2023-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late spring and most of the summer in the year of 2018 the weather in Sweden was more extreme than normal, with high temperatures and few rainfalls. This resulted in a drought, of which the effects were noticed all over the country. One of the noticeable effects was an earlier leaf abscission from trees. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 3. 3. Design of a 2-D Lattice Flower Constellation for Earth observation applying the twin satellite concept

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julia Martín-Fuertes Brañas; [2023]
  Nyckelord :2D Lattice Flower Constellation design; number of satellites; number of planes; revisit time; coverage; optimized constellation; target list; twin satellite concept; FreeFlyer; 2D Lattice Flower Constellation design; antal satelliter; antal plan; återbesökstid; täckning; optimerad konstellation; mållista; tvilling-satellit-koncept; FreeFlyer;

  Sammanfattning : Events such as forest fires or floods are a danger to our Earth’s environment and the people living in it. The sooner they can be detected, the less damage they can cause. An idea arises: use satellites to monitor the Earth and relay information to prevention and rescue organizations in a very short time, regardless of accessibility from ground. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska miljöns påverkan på segregation och utanförskap : En jämförande fallstudie av Skäggetorp och Vallastadens fysiska gestaltning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Herman Herlitz Rydergård; Axel Strandberg; [2023]
  Nyckelord :Barriers; Barrier effects; Segregation; Vallastaden; Skäggetorp; Designed living environment; Physical environment; Barriärer; Barriäreffekter; Segregation; Vallastaden; Skäggetorp; Gestaltad livsmiljö; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att genomföra en jämförande fallstudie mellan Vallastaden och Skäggetorps fysiska miljö, där vi undersökt påverkan på segregation och utanförskap. Vi grundar undersökningen i planeringsidealen som präglat Vallastaden och Skäggetorps fysiska miljö. LÄS MER

 5. 5. Educational Psychosocial Interventions Supporting Childrens’ Trauma Recovery and Academic Achievement : A Comparative Study of NRC’s Better Learning Programme in Gaza and IRC’s Tutoring in a Healing Classroom Program in Lebanon

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Silje Hansen Overvåg; [2023]
  Nyckelord :Psychosocial Support PSS ; Education in Emergencies EiE ; Social and Emotional Learning SEL ; Children Affected by Armed Conflict; Trauma Recovery; Education; Academic Underachievement; Humanitarian Interventions;

  Sammanfattning : The number of children living in a conflict zone in 2021 reached a staggering 449 million, which represents more than one out of every six children (Save the Children, 2022). When children are exposed to armed conflict the experiences can impair cognitive and social and emotional function. LÄS MER