Sökning: "designforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet designforskning.

 1. 1. Hitta en väg till programmering : Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Grieder; [2019]
  Nyckelord :computer programming; spatial reasoning; instructions; design principles; mathematics; programmering; rumsuppfattning; instruktioner; designprinciper; matematik;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut. LÄS MER

 2. 2. Den grafiska designern i kollaboration med användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ian Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

  Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER

 3. 3. Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning : En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isak Helge; Christoffer Larsson; [2019]
  Nyckelord :User experience; app usage; Dynamic interface; Predictive app suggestions; Context-based app suggestions; Användarupplevelse; Applikationsanvändning; Dynamiskt gränssnitt; Förutsägande applikationsförslag; Kontextbaserade applikationsförslag;

  Sammanfattning : Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ett soundscape : Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Halldin; [2019]
  Nyckelord :Soundscape; ljudlandskap; ljuddesign; inspelning; design; designforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en kompositörs skapandeprocess påverkas genomatt utgå ifrån en fokusgrupps tankar och åsikter om musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Amanda Torres; [2019]
  Nyckelord :Musikproduktion; Musikskapande; Designforskning; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur en kompositörs musikaliska vision kan påverkas av att interageramed en fokusgrupp. Studien är en kvalitativ forskning med syftet att undersöka hur fokusgruppenpåverkar och utvecklar det musikaliska verket. LÄS MER