Sökning: "designing product"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden designing product.

 1. 1. Designing smart call forwarding: creating a new type of product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sebastian Karabeleski; Oscar Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :user centered design; creating a new type of product; new type of product; new; designing; smart call forwarding; call forwarding; UCD; designing product; search test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the difficulties in designing new products is the absence of already tried metaphors, designs or ways to talk about the system. This thesis focuses on methods and practises one could potentially use when designing something new - and if there are any challenges one need to aware of as a designer of such a system. LÄS MER

 2. 2. Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lesya Elam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. LÄS MER

 3. 3. A Digital App for Early Programming

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Helmertz; [2018]
  Nyckelord :Early programming; FluteBot; Kindergarten; Programming semantics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, technology is everywhere in our everyday lives whether it is wanted or not. The world has become digitalized and this development continues for each year that passes. The Swedish government has now (2018) updated the curricula for both kindergarten and elementary school to include more digital aspects in the teaching. LÄS MER

 4. 4. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Kring Stenarna - En lägerskola i tegel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Oskar Wallin; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : When you first step ashore the island of Ven, in Öresund right between Sweden and Denmark, you have two options. Either you go straight ahead, towards the bike rental, or you turn to your right and start walking along the shore. If you do so, you will soon start to find colourful pebbles on the ground along the waterline. LÄS MER