Sökning: "designkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet designkompetens.

 1. 1. Design som förmedlare av varumärkesidentitet : en deskriptiv studie om kommunikationsbyråers varumärkesidentitet och design som differenteringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Fryxell; Magdalena Sundell; [2018]
  Nyckelord :Communication agency; design; brand identity; brand image; visual expression; aesthetics; semiotics; Kommunikationsbyrå; design; varumärkesidentitet; varumärkesimage; visuellt uttryck; estetik; semiotik;

  Sammanfattning : I samband med att konkurrensen inom kommunikationsbranschen blir hårdare blir det viktigare för kommunikationsbyråer att tydligt visa vad som skiljer dem från deras konkurrenter och tydligt positionera på marknaden. När tjänsteerbjudandet blir mer homogent blir marknadsföring och design allt viktigare verktyg för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetensportfolio för designkompetens : - Hur kan en digital kompetensportfolio stödja utveckling och synliggörande av designkompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Caroline Karlsson; [2014]
  Nyckelord :digital kompetensportfolio; designkompetens; kompetensutveckling; synliggörande;

  Sammanfattning : Digitala kompetensportföljer ökar i popularitet och deras användningsområde har under de senaste åren ökat. En digital kompetensportfölj kan demonstrera en individs framsteg, prestationer och hjälpa till att visa upp hur väl en student behärskar den kompetensen som krävs inom ett visst yrkesområde. LÄS MER

 3. 3. Fashion Thinking : En studie om hur design kan berika varumärken inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Tyreus; Sofie Hagström; [2013]
  Nyckelord :branding; brand identity; image; brand experience; design management; fashion industry; branding; varumärkesidentitet; image; varumärkesupplevelse; design management; modebranschen;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om hur design bygger starka varumärken, men den är inte branschspecifik.  Modebranschen är en komplex företagsmiljö med ständigt förändrade marknadsvillkor. Detta kräver att modeföretag arbetar med effektiva strategier för att kunna differentiera sig mot konkurrenterna, där varumärket ses som ett verktyg. LÄS MER

 4. 4. Tid förändring i hälso- och sjukvården : En uppsats om designtänkande som metod för förändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anton Strömberg; Niklas Runesson; [2010]
  Nyckelord :Design thinking; organizational change in the Swedish healthcare system; involvement; value star; corporate culture; Designtänkande; förändringsarbete inom sjukvården; involvering; värdestjärna; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska hälso- och sjukvården står idag inför en mängd problem som kommer att förvärras i framtiden. Ökande kostnader, bristande tillgänglighet och växande förväntningar från medborgarna är några av problemen som måste lösas. LÄS MER

 5. 5. En svensk snöskoter

  D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Daniel Sellberg; [2009-01-27]
  Nyckelord :snöskoter; formgivning; produktutveckling;

  Sammanfattning : Projektet är dels ett examensarbete dels ett uppdrag för det svenska snöskoterföretagetSnowolverine AB. Uppdragsgivaren har konstruerat ett rörramschassimed reducerad vikt jämfört med konkurrerande produkter, samttagit fram en digital modell som visats för investerare i och i press. LÄS MER