Sökning: "designmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet designmodell.

 1. 1. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Nyckelord :Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. LÄS MER

 2. 2. Modellering av webbapplikation med UML

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Pelz; [2020]
  Nyckelord :Modelling; Design Model; UML; Web application; Extension; Modellering; Designmodell; UML; Webbapplikation; Utökning;

  Sammanfattning : Klientsidesrenderade webbapplikationer med JavaScript-ramverk har blivit vanligt inom den moderna programutvecklingen. Modelleringsunderlag för dessa webbapplikationer kan vara relevant inom IT-industrin eftersom modellering är relevant för utveckling av mjukvara. LÄS MER

 3. 3. Designmodell för trovärdiga webbplatser : En kvalitativ studie om hur reklambyråer kan skapa trovärdiga webbplatser för egen verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Designmodell; användarupplevelse; webbdesign; visuell kommunikation; trovärdiga webbplatser;

  Sammanfattning : Reklambyråer och andra kunskapsföretag har visat sig utesluta marknadsföring av egen verksamhet då dessa anser att det är svårt att marknadsföra tjänster som ännu inte är producerade. I denna projektrapport presenteras en anpassad designmodell vilken appliceras på en reklambyrås webbplats. LÄS MER

 4. 4. Study of Gear design Concept to Reduce Root Bending- & Contact Stresses for Automotive Transmission

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Felicia Li; [2019]
  Nyckelord :Helical gears; transmission error TE; root bending stress; contact stress; WindowsLDP; Abaqus 2017; ANSA; META; spiralformade kugghjul; Överföringsfelet TE; rotspänning; kontaktspänning; WindowsLDP; Abaqus 2017; ANSA; META;

  Sammanfattning : Advanced technologies for the automotive industry require improved designed precision in different areas. Research is needed in order to meet customer demand and satisfaction to increase durability, efficiency, and reliability. That is why continuous development in transmission system has been an exciting topic for many years. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv TV - en designmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beata von Grothusen; Emma Igelström; [2018]
  Nyckelord :second screen; interactive application; social TV; SVT Duo; ;

  Sammanfattning : Traditional TV viewing is on the fall and the TV has many competitors today. Around 80% of today’s TV viewers use some form of second screen while watching TV. A growing trend to catch the viewer is interactive applications to the shows. LÄS MER