Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Skolan i den digitala världen : En designstudie om integrering av ett digitalt verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elina Bild; Julia Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Design research; undervisning; digitala verktyg; taluppfattning; social interaktion;

  Sammanfattning : Denna designstudie inriktar sig på integrering av ett digitalt verktyg i en specifik undervisningskontext. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och fokus ligger således på undervisningssituationen som helhet. Sociala interaktioner i form av möten mellan elever, lärare och artefakter genomsyrade undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Hitta en väg till programmering : Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Grieder; [2019]
  Nyckelord :computer programming; spatial reasoning; instructions; design principles; mathematics; programmering; rumsuppfattning; instruktioner; designprinciper; matematik;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut. LÄS MER

 3. 3. Programmering i Ma1c : ett specialanpassat utbildningsmaterial för lösning av sannolikhetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johnny Åberg; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; Matematik 1c Ma1c ; problemlösning; sannolikhetsproblem; programmering; utbildningsmaterial; specialanpassat; Python 3; teoretiska designprinciper; erfarenheter; pilotförsök;

  Sammanfattning : Från den 1 juli 2018 ingår matematisk problemlösning med programmering i ämnet matematik på gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram. Den här studien utgår från den nya kursplanen för Matematik 1c (Ma1c), försöker göra en rimlig tolkning av Skolverkets skrivningar, presenterar ett specialanpassat utbildningsmaterial avsett för kursens programmeringsdel och beskriver hur materialet har utarbetats. LÄS MER

 4. 4. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
  Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

  Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER

 5. 5. Designing smart call forwarding: creating a new type of product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sebastian Karabeleski; Oscar Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :user centered design; creating a new type of product; new type of product; new; designing; smart call forwarding; call forwarding; UCD; designing product; search test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the difficulties in designing new products is the absence of already tried metaphors, designs or ways to talk about the system. This thesis focuses on methods and practises one could potentially use when designing something new - and if there are any challenges one need to aware of as a designer of such a system. LÄS MER