Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Designa ett gränssnitt för enkel installation : Informationsarkitektur, mentala modeller och användarcentrerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :UXdesign; användarcentrerat; mentala modeller; informationsarkitektur; välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete ämnade undersöka hur mentala modeller kan stödjas i en informationsarkitektur i ett administratörsgränssnitt (specifikt för systemet Phoniro Care) samt ta fram riktlinjer för fortsatt och framtida design. Arbetet utfördes i samarbete med företaget Phoniro med målet att anpassa installationsprocessen för larmmodulen i systemet Phoniro Care till användare i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Skolan i den digitala världen : En designstudie om integrering av ett digitalt verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elina Bild; Julia Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Design research; undervisning; digitala verktyg; taluppfattning; social interaktion;

  Sammanfattning : Denna designstudie inriktar sig på integrering av ett digitalt verktyg i en specifik undervisningskontext. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och fokus ligger således på undervisningssituationen som helhet. Sociala interaktioner i form av möten mellan elever, lärare och artefakter genomsyrade undersökningen. LÄS MER

 3. 3. IoT för samhällsnyttiga tjänster : Designprinciper i praktiken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Davidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många samhällsnyttiga tjänster är idag manuella och med låg digitaliseringsgrad. Samhällsnyttiga tjänster finns i olika delar av samhället till exempel inom skola, äldreomsorg, vägnätet, vatten och avlopp och avfallshantering. LÄS MER

 4. 4. Att använda eller att inte använda? : en studie om vilka designaspekter som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Göransson; Caroline Zetterling; [2019]
  Nyckelord :Mobile applications; serious games; mathematics; primary school; use; experience; motivation; Mobila applikationer; digitala utbildningsspel; matematik; lågstadiet; användning; upplevelse; motivation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik. Utifrån ett samhällsperspektiv är matematik viktigt och elever behöver ha kunskaper i ämnet för att kunna ta del av samhället när de har slutat skolan. LÄS MER

 5. 5. Hitta en väg till programmering : Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Grieder; [2019]
  Nyckelord :computer programming; spatial reasoning; instructions; design principles; mathematics; programmering; rumsuppfattning; instruktioner; designprinciper; matematik;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut. LÄS MER