Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Tillämpning av persuasive design på kursvärderingsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Birgander; Jens Bleckert; [2021]
  Nyckelord :Persuasive design; kursvärdering; Fogg; Persuasive System Design; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet (IM) används ett digitalt kursvärderingsverktyg (IMKV) som en central metod att samla in feedback från kursdeltagare som underlag för kvalitetsarbete och för reflektion åt kursdeltagaren. Vid IM är svarsfrekvensen låg och således är underlaget för kvalitetsarbete lågt och IMKV riskerar visa på resultat som inte är reliabla eller representativa. LÄS MER

 2. 2. Integration av Utvecklingsmiljöer för en Främjad Användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lukas Skog Andersen; [2021]
  Nyckelord :UX; UX-design; system science; design science; design theory; memory; prototyping; UX; UX-design; design vetenskap; design teori; minne; prototyping;

  Sammanfattning : Dagens allt mer komplexa utvecklingsmiljöer gör att det blir viktigare att användaren hartillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Ett stort problem med dagens utvecklingsmiljöersom används vid utveckling av ärendehanteringssystem är att de ej är integrerade vilket medföratt användaren måste flytta information mellan system manuellt. LÄS MER

 3. 3. Mobil journalistik : Ett mobilt gränssnitt för en effektivare nyhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lovisa Wallin; [2021]
  Nyckelord :Mobile journalism; Interview study; Cognitive Load; Mobile publishing tool; Mobil journalistik; Intervjustudie; Kognitiv belastning; Mobilt publiceringsverktyg;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har användandet av smarta mobiltelefoner ökat med 73%. Det ökade användandet har förändrat journalistiken, och allt fler journalister använder idag mobiltelefonen som ett arbetsverktyg. LÄS MER

 4. 4. En tydligare identitet : Framtagande av visuella riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Forslund; Ebba Modin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp. Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Användbarheten av ett digitalt hjälpmedel för dyslektiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Robertsson; Elsa Sjövik; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; Assistive technology; User Experience; Usability; Design principles; Dyslexi; Digitala hjälpmedel; Användarupplevelse; Användbarhet; Designprinciper;

  Sammanfattning : Dyslexi påverkar den kognitiva språkförmågan genom nedsättningar i det fonologiska processandet och många drabbas negativt om inte rätt stöd och hjälpmedel tillgängliggörs. För att undersöka ett digitalt hjälpmedels användbarhet deltog 5 personer med dyslexidiagnos i denna kvalitativa designstudie. LÄS MER