Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Designprincipers potential för värdeskapande vid tjänstefiering : Användning av designprinciper inom tjänstedesign för att skapa goda förutsättningar för värdeskapande i en tjänstefieringsprocess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Johannes Oksa; [2022]
  Nyckelord :Tjänstefiering; tjänstedesign; designprinciper; värdeskapande;

  Sammanfattning : Kundupplevelsens växande betydelse i samhället har fått fler företag att uppdatera sina affärsmodeller, så att ett tidigare fokus på produkten nu istället riktas mot den mer kundfokuserade tjänsten. Denna tjänstefiering skapar stora utmaningar för kunderna, då de behöver säkerställa att tjänsten levererar ett värdeerbjudande som stämmer överens med kundens behov och förväntningar. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper utvecklade för lyckad anpassning av ERP-system : En Action Design Research studie med fokus på ärendehantering och tidsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Daniel Arvidsson; Markus Lämmel; [2022]
  Nyckelord :Action Design Research; Customization; Design Science Research; Design Principles; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems; Action Design Research; Anpassning; Design ScienceResearch; Designprinciper; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems;

  Sammanfattning : Studien undersökte vilka centrala designprinciper inom ärendehantering och tidsplanering som kan appliceras vid utveckling av ett anpassat ERP-system (Enterprise Resource Planning system) inom SMF:er (Små och Medelstora Företag). Anpassning av ERP-system inom SMF:er är ett komplext område med många komplikationer vilket gör det till en problemklass. LÄS MER

 3. 3. Fyra designprinciper för attraktivare annonser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Markus Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Clickthrough Rate; Cost Per Click; Ducoffe’s advertising value model; Facebook; Hierarchy of Effects; Meta Ads; Pay Per Click;

  Sammanfattning : The paper examines Meta ads in the adult education field. The ads are selected based onfour main criteria, ads with creatives that show people in the profession of the intendededucation, ads that the audience can quickly identify as an educational program, creativeswith a high signal-to-noise ratio and creatives with only one point of focus in the pictures. LÄS MER

 4. 4. Användarupplevelsen av en chatbot som digital medarbetare : i organisationer med skiftgående personal

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anna Långström; [2022]
  Nyckelord :användarupplevelse; digital medarbetare; chatbot; designprinciper;

  Sammanfattning : Chatbotar kan användas som digitala medarbetare i exempelvis organisationer med behov av ökad tillgänglighet. Tidigare studier visat att användarnas upplevelser av digitala medarbetare har inverkan på motivationen att återkomma till dessa. LÄS MER

 5. 5. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michelle Bäckström; [2022]
  Nyckelord :regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. LÄS MER